Wednesday, October 12, 2016

REVIEW: Etude House Baby Choux Base #01 Mint Choux

Etude House Baby Choux Base were a hit product when they came out few years ago, first they were sold in glass tubs but now they are only available in the squeezable tube you see. The Baby Choux base is a color correcting base and it comes in 3 shades - green (Mint Choux), pink (Berry Choux) and peach (Peach Choux). Etude House Baby Choux Base бяха хитов продукт когато излязоха преди няколко години, първо се продаваха в стъклени буркани, а сега ги има само в тубичката, която виждате. Baby Choux базата е коригираща цвета и се предлага в 3 цвята - зелен (Mint Choux), розов (Berry Choux) и прасковен (Peach Choux). 
Etude House have the cutest packaging as always! The base contains 35 g of product and I got mine for around $7 with delivery on eBay. The base is super economical, I have mine for a year and a half and I still have at least half of it left.  Etude House имат най-сладурската опаковка както винаги! Базата съдържа 35 гр продукт и аз си взех моята за около $7 в eBay. Базата е много икономична, имам моята от около година и половина и все още ми е останала поне половината. 
The green base is used to conceal redness however I am using it in another way. I had just gotten KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose and I absolutely loved the formula so I had to figure out how to make it wearable for me because it has very prominent pink undertone not suitable for neutral skin at all. And I had the idea I could neutralize it if I mixed it with green base.  Зелената база се използва, за да прикрие зачервявания, но аз я използвам по различен начин. Тъкмо си бях взела KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose и страшно много харесвах формулата, така че трябваше да измисля как да мога да го нося, защото има много силен розов подтон, който не е подходящ за неутрална кожа. И ми дойде идеята да го неутрализирам като го смеся със зелена база. 
Cyclopentasiloxane is a solvent and emollient and it's often found in face products because it gives them a nice texture. Methyl Trimethicone is a silicone and an emollient. Titanium Dioxide is a pigment and UVA/UVB filter. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Ethylhexyl Methoxycinnamate is an UVA/UVB filter. Dicaprylyl Carbonate is an emollient. Dimethicone Crosspolymer is a viscosity control agent. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Cetyl PEG/PPG-10/ 1 Dimethicone is an emulsifier. Butylene Glycol Dicaprylate/ Dicaprate is an emollient. Silica is a viscosity control agent. Zinc Oxide is an UVA/UVB filter. Disteardimonium Hectorite and Sodium Chloride are viscosity control agents. PEG-10 Dimethicone and Cetyl Ethylhexanoate are surfactants and n emollients. Dimethicone is an emollient. Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer is a viscosity control agent. Cyclohexasiloxane is a solvent and an emollient. Aluminum Hydroxide is a viscosity control agent. Polysilicone-11 is a silicone and a film-forming agent. Stearic Acid is a surfactant, an emulsifier and a viscosity control agent. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Triethoxycaprylylsilane is a silicone and an emulsifier. Polymethyl Methacrylate is a film-forming agent. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Disodium EDTA is a chelating agent and a viscosity control agent. Aloe barbadensis Leaf Extract (aloe) is a moisturizer and an emollient. Nelumbo nucifera Flower Extract (Indian lotus) is a whitening and anti-aging ingredient. Prunus mume Fruit Extract (Chinese plum) is a moisturizer. Chromium Oxide Greens and Iron Oxides are pigments.
You can find the ingredients in CosDNA here. None of the ingredients score red. 
Cyclopentasiloxane е разтворител и емолинт, често срещан в продукти за лице, защото им придава приятна текстура. Methyl Trimethicone е силикон и емолиент. Titanium Dioxide е пигмент и  UVA/UVB филтър. Glycerin е разтворител и хидратант. Ethylhexyl Methoxycinnamate е UVA/UVB филтър. Dicaprylyl Carbonate е емолиент. Dimethicone Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Cetyl PEG/PPG-10/ 1 Dimethicone е емулсифиант. Butylene Glycol Dicaprylate/ Dicaprate е емолиент. Silica е агент, контролиращ вискозността. Zinc Oxide е UVA/UVB филтър. Disteardimonium Hectorite и Sodium Chloride са агенти, контролиращи вискозността. PEG-10 Dimethicone и Cetyl Ethylhexanoate са сърфъктанти и емолиенти.   Dimethicone е емолиент. Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Cyclohexasiloxane е разтворител и емолиент. Aluminum Hydroxide е агент, контролиращ вискозността. Polysilicone-11  е силикон и агент, формиращ филм. Stearic Acid е сърфъктант, емулсифиант и агент, контролиращ вискозността. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Triethoxycaprylylsilane iе силикон и емулсифиант. Polymethyl Methacrylate е агент, формиращ филм. Ethylhexylglycerin е хидратант. Disodium EDTAе хелатиращ и агент, контролиращ вискозността. Aloe barbadensis Leaf Extract (алое) е хидратант и емолиент. Nelumbo nucifera Flower Extract (индийски лотус) е избелваща и антиейдж съставка. Prunus mume Fruit Extract (китайска слива) е хидратант. Chromium Oxide Greens и Iron Oxides са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук. Нито една то съставките не е в червено.

The base is super pigmented and it has a really thick consistency which is why it's great for mixing it with foundations and BB creams because it doesn't mess up the coverage. I mix it with foundations and BB creams that aren't the right shade until I have one that is neutral enough for me. It also lightens the product a tiny little bit which doesn't bother me because in the case of KIKO's foundation it's also a tad darker. I also use it with Hema Foundation #02 which is on the yellow side and I didn't think it will work out but surprisingly when mixed with the right amount of this base, it becomes perfect too.  Базата е страшно пигментирана и има много гъста консистенция, което я прави страхотна за смесване с фон дьо тени и BB кремове, защото не им разваля покритието. Аз я смесвам с фон дьо тени и BB кремове, които не са в правилният нюанс, докато не получа такъв, който е достатъчно неутрален за мен. Също леко изстветлява продукта, което не притеснява, защото в случая с фон дьо тена на KIKO, той е и леко по-тъмен. Използвам я и за Hema FOundation #02, който е жълтеещ и не мислех, че ще се сработят, но изненадващо, когато се смеси правилното количество с базата, и той става идеален. 
The base doesn't interfere with the foundations' longevity, in fact it probably makes them last longer. My face doesn't get oily so I can't say anything about the oil control but the base doesn't accentuate dry patches and fine lines.  Базата не променя трайността на фон дьо тените, всъщност сигурно ги прави малко по-издръжливи. Лицето ми не се омазнява и не мога да кажа нищо за контрола върху омазняването, но базата не подчертава сухи участъци и фини линии. 
On the photos below I have applied KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose on its own and the same foundation mixed with the base. I have used more than the quantity I normally use, that's why my hand has a slightly green cast. I just wanted to make sure the difference is visible on the photos because that KIKO foundation looks much better on photos than it does in real life. In real life it makes me quite sunburned looking. The base gets rid of the pink undertone and makes it a perfect shade for me. Also it's great I can mix it depending on how my skin looks at the moment, which means minor skin color variations during the summer are not a problem.  На снимките по-долу съм нанесла KIKO Liquid Skin Foundation #20 Cool Rose самостоятелно, както и същият фон дьо тен смесен с базата. Използвала съм повече от обикновено, затова и на ръката ми има лек зелен отенък. Исках да съм сигурна, че разликата се вижда на снимки, защото фон дьо тена на KIKO изглежда много по-добре на снимки, от колкото на живо. На живо ме кара да изглеждам леко поизгоряла. Базата премахва розовият подтон и го прави идеален цвят за мен. Страхотно е също, че си я смесвам различно всеки път, което значи, че дори и да ми се промени цвета на кожата през лятото, това не е проблем. 
Neutral people will understand me when I say it's incredibly hard to find shades that are suitable but I think with this base and eventually the pink one you can make a lot of foundations work for you. The base doesn't make the application any harder than it is and the coverage is only slightly lowered but I wear light to medium coverage products most of the time so that's definitely not an issue for me. Somehow I have managed to make wearable even warm products with this base although I still want to get the pink one and experiment with both.  Неутралните хора като мен ще ме разберат когато кажа, че е много трудно да се намери подходящия нюанс, но мисля, че с тази база и евентуално розовата, можете да накарате доста фон дьо тени да ви паснат. Базата не прави нанасянето по-трудно, а покритието е само малко по-слабо, но тъй като нося продукти с леко до средно покритие, за мен не е проблем. Някак си успявам да нося дори топли продукти с тази база, въпреки че все още искам да си взема и розовата и да експериментирам и с двете. 
I now consider the color bases as a necessity for every makeup addict and in this case Etude House managed to make a very affordable product with fantastic quality so I absolutely recommend it!

What I like:
 • Adorable packaging
 • Very affordable (around $7)
 • Reasonable amount of product (35 g)
 • Easy to apply and blend
 • Super economical
 • Very pigmented 
 • Doesn't accentuate dry patches/fine lines
 • Comes with SPF 35
 • Works great with different formulas  
What I don't like: 
All in all: 5/5


Do you have any favorite bases/primers? I'm the person who regularly skips the primer step except when it comes to products like this one that actually improve the base makeup drastically. 
В момента считат цветните бази за необходими за всеки фен на грима, а в този случай Etude House са успяли да направят много достъпен продукт с фантастично качество, така че силно препоръчвам!

Какво ми харесва:
 • Сладурска опаковка
 • Много достъпна (около $7)
 • Разумно количестно продукт (35 гр)
 • Лесна за нанасяне и преливане
 • Супер икономична
 • Много пигментирана 
 • Не подчертава сухи участъци/фини линии
 • Има SPF 35
 • Сработва се чудесно с различни формули
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5


Имате ли люби бази/праймъри? Аз много често пропускам стъпката с праймъра, освен когато става въпрос за продукти като този, които наистина подобряват драстично базовия грим. 

Saturday, October 8, 2016

Birchbox France September 2016

I am a little bit late with showing you the anniversary Birchbox but because of migraine crisis my computer time has been quite limited these past two weeks.  Малко закъснявам с отварянето на юбилейната Birchbox, но заради периоди на мигрена, времето на компютъра ми беше доста ограничено през последните две седмици. 
The anniversary box came with another box as a gift, one of the past boxes for this year. I got February's box which I already had. I think I canceled my subscription right after I got it and it's a shame I didn't receive one of the boxes I missed but nevertheless I quite like what I got inside.  Юбилейната кутия пристигна с друга кутия като подарък, една от предишните за тази година. Аз получих февруарската кутия, която вече имах. Мисля, че си прекъснах абонамента точно след нея и е жалко, че не получих една от тези, които изпуснах, но така или иначе много ми харесва какво има вътре. 
From the products I received 2 were new, and 3 I got in the past box.  От продуктите, които получих 2 бяха нови, а 3 вече имах от предишната кутия. 
 • Polaar Polar Night Revitalizing Cream. I am really happy to received this cream again. It's a lovely sleeping pack for winter, the fragrance is nice, the texture is thick but it doesn't leave a sticky film. This is quite expensive and I already have a sleeping pack I love so I won't be getting but I'll gladly use it again. 

Size: 30 ml; Price: 42,90€ for 50 ml 
 • Thermaliv Thermal Mud Wrap From Balaruc-Les-Bains. At first I thought this is a clay mask and I slapped on the face and good I decided to check the instructions right away because it turned out it is not meant to be used on the face. It's a body mask you have to warm up to 40C. This is quite messy and I honestly don't see myself first warming that up, then putting it on my body. 
Size: 50 ml; Price: 15,90€ for 250 ml
 • Rich Miracle Renew CC Shampoo. I used half of my previous sample and well, it's a decent shampoo but so are most shampoos. It smells nice, it washes my hair and it doesn't irritate my scalp. Would I pay 15€ for it? Absolutely not.

Size: 30 ml; Price: 14,90€ for 250 ml
 • LOC Vibrant Matte Lipstick #Uncorked. I had this lipstick in the previous box. I recently lost my makeup bag and I was super sad because the season for it had just come. This lipstick is fantastic! The shade is absolutely beautiful dark berry with red undertone which is quite hard to find. The lipstick itself is beautifully matte and it doesn't budge all day. I can spend 8 hours with it on while eating and drinking in the mean time and it's still there looking good. On top of that it doesn't dry out my lips like a lot of matte lippies do so it's an absolute holy grail. The brand has 3 shades one of which is an unwearable for me nude but the other one is a lovely classic red which I already ordered. I am thinking of reviewing this lipstick for the blog because it's been a while since I've been this impressed.


Size: 0,6 g; Price: 8,50€ 
 • Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cream | Cleanser | Moisturizing Lotion. My cleanser came smashed and it had leaked and got all the products messy and there's not much left in it. This is a Taiwanese brand and as always I am super excited to receive anything AB. The brand seems to be quite niche since I can only find it in Birchbox. These products are all quite pricey so I expect them to perform exceptionally, especially since squalane is a really great ingredient for dehydrated skin. The cream is nice, it has a really weird super thick almost glue-like texture. The moisturizing lotion which is something between a toner and a first essence in my opinion, is excellent, it provides light hydration and it leaves my skin prepared for the next step. I only tried the cleanser once so far and it did what any cleanser should do, cleanse my face without leaving it dry. 

Size: 5 ml | 5 ml | 5 ml; Price: 69€ | 26€ | 36€ for 28 ml | 120 ml | 200 ml 
 • Polaar Polar Night Revitalizing Cream. Много се радвам, че получавам този крем отново. Страхотна маска за спане е през зимата, ароматът е приятен, текстурата е гъста, но не остава лепкав филм. Доста е скъп, а и вече имам маска за спане, която обожавам, така че няма да си го взема отново, но ще го използвам с удоволствие. 
Размер: 30 мл; Цена: 42,90€ за 50 мл
 • Thermaliv Thermal Mud Wrap From Balaruc-Les-Bains. Първоначално си помислих, че това е глинена маска и си намазах лицето, и добре че се сетих да проверя инструкциите веднага, защото се оказа, че не трябва да се ползва на лице. Това е маска за тяло, която трябва да се затопли до 40C. Звучи ми доста цапащо и честно казано, не се виждам да я затоплям и после да се мажа по тялото. 
Размер: 50 мл; Цена: 15,90€ за 250 мл
 • Rich Miracle Renew CC Shampoo. Използвала съм половината от предишната мостра и е приличен шампоан, както са повечето шампоани. Мирише приятно, измива косата и не дразни скалпа. Бих ли дала 15€ за него? Абсолютно не. 
Размер: 30 мл; Цена: 14,90€ за 250 мл
 • LOC Vibrant Matte Lipstick #Uncorked. Имах това червило в предишната кутия. Наскоро загубих козметичния си ненесер и ми беше много тъжно, защото тъкмо му беше дошъл сезона на това червило. Червилото е фантастично! Цветът е много красива тъмна боровинка с червен подтон, който се намира досто трудно. Самото червило е прекрасно матово и не мърда по цял ден. Мога да прекарам 8 часа с него докато хапвам и пийвам междувременно и все още изглежда добре. И освен това не ми изсушава устните както правят много матови червила, затова си е тотално попадение. Марката предлага общо 3 цвята, един от които е неносим за мен нюд, но другият е красиво класическо червено, което вече си поръчах. Най-вероятно ще напиша ревю за това червило в блога, защото отдавна не съм била толкова впечатлена. 
Размер : 0,6 гр; Цена: 8,50€ 
 • Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cream | Cleanser | Moisturizing Lotion. Моят клийнзър пристигна смачкан и беше потекъл, и изцапал всичките продукти, и нямаше много останало от него. Това е тайванска марка и както винаги много се радвам да получа нещо AB. Марката изглежда доста непопулярна, тъй като я намирам само в Birchbox. Тези продукти все са доста скъпи и очаквам да се справят блестящо, особено след като скуалан е страхотна съставка за дехидратирана кожа. Кремът е много приятен, има странна много гъста консистенция, почти като лепило. Хидратиращият лосион, който е нещо между тоник и първа есенция, е прекрасен, предлага лека хидратация и подготвя кожата ми за следващата стъпка. Пробвах клийнзъра само веднъж и направи това, което всеки клийнзър трябва да прави, почисти лицето ми без да го изсуши. 
Размер: 5 мл| 5 мл | 5 мл; Цена: 69€ | 26€ | 36€ за 28 мл | 120 мл | 200 мл
The September box came with a different design, it's smaller than usual and I don't like it because it makes it completely useless for storing items. I use the rest of the boxes to store sheet masks, hair accessories, jewelery, etc but this one is going to be thrown away.  Сепмтемврийската кутия пристигна с по-различен дизайн, по-малка е от обикновено и не ми харесва, защото я прави безполезна за съхранение на предмети. Използвам останалите кутии за съхранение на маски, аксесоари за коса, бижута и т.н., но тази ще бъде изхвърлена. 
The box is a collaboration with the brand Wear Lemonade. Their designs are not really my style plus they seem highly overpriced.  Кутията е в колаборация с марката Wear Lemonade. Техните дизайни не са ми по вкуса, плюс че изглеждат доста надценени. 
In the box I found the following items:
 • Revlon Professional Uniq All In One Hair Treatment Lotus. The packaging of this product really looked like a glue to me at first glance. I already had the chance to use this several times and I can't say it does much for my hair but the fragrance it leaves is really nice. 

Size: 9 ml ; Price: 16,90€ for 150 ml 
 • Rituals The Ritual Of Sakura Magic Touch Body Cream. I already received the shower gel from this collection once and I absolutely loved it! This is a fantastic body cream, it's rich and it leaves my skin feeling moisturized and silky. I love everything cherry blossom related so the fragrance is a dream for me! I am definitely getting the full size once I use up some body creams. I am also interested in the The Ritual Of Dao. 
Size: 75 ml; Price: 17,50€ for 200 ml 
 • Huygens La Crème Visage Supernature. Huygens is one of the brands I am particularly interested in. This cream has that typical herbal scent that might be too strong for some people (personally I am on the verge). The cream has a light texture but once applied it leaves a film. I didn't notice doing something special about my face from the couple of times I have tried it but it's nice light to medium moisturizer. 

Size: 10 ml; Price: 27,90€ for 75 ml
 • Peony Cosmetics Lipstick #Simona. I think this is one of Birchbox's brands. The packaging is super cute and I was excited about it but first of all Simona is a pale pastel pink which looks horrendous on me. On top of that the lipstick doesn't apply evenly and it looks super patchy. The fragrance is disastrous and it smells like a lipstick I got from the Chinese "Everything for 2€" store. The other two shades are quite pretty but nevertheless this is product I do not see myself using. Birchbox, do you really think you can slap "cruelty free and vegan" on such a cheap horrendous product and sell it for 17€!? 


Size: 3,6 g; Price: 17€ 
 • Wear Lemonade Scarf Le Mini Dalida. I said I don't like the designs of this brand but this scarf is quite lovely and I found myself wearing it a lot since I got it. I love scarves so this was definitely a nice touch. Again, I only find it weird that such a not exceptional quality scarf would be sold for 20€. 
Size: 90cm x 90cm; Price: 20€
В кутията намерих следните продукти:
 • Revlon Professional Uniq All In One Hair Treatment Lotus. Опаковката на този продукт много ми приличаше на лепило на пръв поглед. Вече имах възможнжостта да го използвам няколко пъти и не мога да кажа, че прави нещо за косата ми, но ароматът, който оставя е много приятен. 
Размер: 9 мл ; Цена: 16,90€ за 150 мл
 • Rituals The Ritual Of Sakura Magic Touch Body Cream. Вече получих душ гела от тази колекция веднъж и се влюбих в него! Това е фантастичен лосион за тяло, богат е и оставя кожата ми хидратирана и мека. Обожавам всичко с черешов цвят и ароматът е прекрасен за мен! Определено ще си взема пълния размер след като използвам някои от наличните лосиони. Интересува ме и The Ritual Of Dao. 
Размер: 75 мл; Цена: 17,50€ за 200 мл
 • Huygens La Crème Visage Supernature. Huygens е една от марките, които много ме интересуват. Този крем има типичния аромат на билки, който може да бъде твърде силен за някои хора (лично аз съм на ръба). Кремът има лека текстура, но веднъж нанесен оставям филм. Не забелязах да прави нещо специално за лицето ми, от няколкото пъти, които съм го ползвала, но е приятен лек до среден хидратант. 
Размер: 10 мл; Цена: 27,90€ за 75 мл
 • Peony Cosmetics Lipstick #Simona. Мисля, че това е една от марките на Birchbox. Опаковката е супер сладка и нямах търпение да го пробвам, но Simona е бледо пастелно розово, което на мен изглежда ужасяващо. Освен това, червилото не се нанася равномерно и стои на парцали. Ароматът е отвратителен и мирише на червило, което съм си купила от китайския "Всичко за 2€" магазин. Другите два цвята са хубави, но така или иначе не се виждам да използвам продукта. Birchbox, наистина ли си мислите, че можете да сложите "cruelty free и веган" на такъв евтин ужасен продукти и да го продавате за 17€?
Размер: 3,6 гр; Цена: 17€
 • Wear Lemonade Scarf Le Mini Dalida. Казах, че не ми харесват дизайните на тази марка, но този шал е много приятен и го носех доста често откакто го получих. Обожавам шалове, така че това беше приятна изненада. Отново, намирам за странно, че шал с неособено добро качество се продава за 20€. 
Размер: 90см x 90см; Цена: 20€

This was everything in the anniversary box! I can't wait for the October one!

It took me quite a while to write this review. I hope you enjoyed this post and tell me what do you think about Birchbox September? ^^ 
Това беше всичко в юбилейната кутия! Нямам търпение да получа октомврийската!

Отне ми доста време да напиша това ревю. Надявам се, че ви беше интересно и ми кажете какво мислите за Birchbox септември? ^^ 

Wednesday, September 21, 2016

Glossybox France September 2016

I received Glossybox for September today and I am super excited to show it to you because I absolutely love it! I also got last month's Glossybox but I didn't have the time to take photos and make a post. The box was really convincing though!  Получих Glossybox за септември днес и нямам търпение да ви я покажа, защото я обожавам! Получих и кутията за миналия месец, но нямах време да снимам и да направя публикация. Кутията беше много убеждаваща обаче!
The design this month is interesting, I wouldn't call it beautiful but I will use the box to store sheet masks. Glossybox costs 15€ in France.  Дизайнът този месец е интересен, не би го нарекла красив, но ще използвам кутията за съхранение на маски. Glossybox струва 15€ във Франция.
The magazine is nothing impressive and I usually look only at the product descriptions. The theme this month is #Instabox.   Списанието не е впечатляващо и обикновено поглеждам само описанието на продуктите. Темата този месец е #Instabox. 
I opened the box today and wow! So many cool stuff! Is that a brush cleaning tool? I wanted one for ages!  Днес отворих кутията и уоу! Толкова готини неща! Това уред за почистване на четки ли е? Искам такъв от страшно много време!
Inside this box we found:

 • A secret product! It's a shampoo and it's produced in the UK by Procter & Gamble, Glossybox says it was just launched. I definitely wanna find out what it is now! It smells good, will be tested as soon as possible. I have received a hair conditioner by Aussie in this same packaging and the brand is owned by P&G so I'm pretty convinced it's them. I checked their site and the ingredients are very similar to their shampoos but it's not there yet. So perhaps it is about to launched? 
Size: 75 ml; Price ???
 • The Vintage Cosmetic Company Brush Cleaning Tool. I really wanted such tool because it makes brush washing much quicker and easier. Will be tested tonight. 
Price: 7,50€
 • Académie Dermo-Hydrating Fluid. This product is fragrance-free. The ingredients look good, will be used. I needed a new AM moisturizer. The product contains allantoin, calming ingredient.

Size: 15 ml; Price: 34,20€ for 50 ml
 • Universal Beauty Cosmetics Secret Flush #04 Nectar. It's a Taiwanese brand and I can't wait to test thoroughly. I tried it on my cheeks today and it's a beautiful peachy color. Not sure how it will work out as a lip stain though. The packaging is adorable!

Size: 4,5 g; Price: 18€
 • Too Faced Better Than Sex Mascara. Woooow, Glossybox sent us a full size of this cult favorite mascara! Of course I am really excited to try it. The packaging is absolutely gorgeous! I never really talk to you about mascara but I might review this one.  
Size: 4,8 g; Price: 23€
Ето какво намерихме вътре в кутията:

 • Таен продукт! Това е шампоан произведен във ВБ от Procter & Gamble, Glossybox казват, че тъкмо са го пуснали на пазара. Наистина искам да разбера какво е сега! Мирише приятно, ще бъде пробван скоро. Получавала съм балсам на Aussie в същата опаковка и марката е на P&G, затова съм съвсем убедена, че са те. Проверих сайта им и съставките са доста подобни на шампоаните им, но не е там все още. Може би тепърва ще бъде пуснат?
Размер: 75 мл; Цена???
 • The Vintage Cosmetic Company Brush Cleaning Tool. Много исках такъв уред, защото прави почистването на четките много по-бързо и лесно. Ще бъде пробвано тази вечер.  
Цена: 7,50€
 • Académie Dermo-Hydrating Fluid. Този продукт е без аромати. Съставките изглеждат добре и ше бъде ползван. Имах нужда от нов сутрешен хидратант. Продуктът съдържа алантоин, успокояваща съставка. 
Размер: 15 мл; Цена: 34,20€ за50 мл
 • Universal Beauty Cosmetics Secret Flush #04 Nectar. Това е тайванска марка и нямам търпение да го пробвам обстойно. Пробвах го на бузите днес и е много красив прасковен цвят. Не съм сигурна, че ще ми хареса като стейн за устни обаче. Опаковката е много сладуреста!
Размер: 4,5 гр; Цена: 18€
 • Too Faced Better Than Sex Mascara. Уооооу, Glossybox са ни изпратили пълноразмерна култува спирала! Разбира се, че нямам търпение да я пробвам. Опаковката е прекрасна! Никога не ви говоря за спирали, но на тази може и да ѝ направя ревю.
Размер: 4,8 гр; Цена: 23€
I don't know about you but I am really happy with the box this month. Glossybox have definitely stepped up their game! When I first subscribed in 2013 they often sent products that didn't interest me at all or I couldn't use them because they didn't correspond to my beauty profile. Now the last two boxes I got are absolutely fantastic and both times it felt like Christmas time when I opened them.

I am also waiting for the special 6-year anniversary Birchbox this month (it will be two boxes actually) and I will show it to you as soon as I get it. 
Не знам за вас, но аз съм много доволна от кутията този месец. Glossybox са си подобрили качеството! Когато първо се абонирах през 2013, често изпращаха продукти, които не ме интересуваха или нямаше как да ползвам, защото не отговаряха на профила ми. Последните две кутии, които получих обаче са фантастични и два пъти беше като Коледа когато ги отварях.

Чакам и специалното издание за 6-тия рожден ден на Birchbox този месец (ще бъдат две кутии всъщност) и ще ви го покажа веднага щом го получа. 

Monday, September 19, 2016

REVIEW: Yves Rocher Nutritive Végétal Creamy Repair Mask

I've been meaning to review this mask for at least a year but as Autumn is here already and the weather got colder, this might be the perfect timing to post this review.  Исках да напиша ревю за тази маска поне от година, но тъй като есента вече пристигна и времето се застуди, сега май е идеалното време да пусна това ревю. 
This mask is part of the Nutritive Végétal series which targets people with dry to very dry skin. My skin is rather normal/dry as you know but I really love using products for dry skin when it gets cold. Check out my review for the Velvety Toner from the same collection which is so far my most favorite hydrating toner. The Creamy Repair Mask has a new packaging because YR updated their entire skincare collection last winter if I am not mistaken. The packaging is now white and yellow for this series. I like both and I don't see that much of a difference design-wise. The squeezable tube is very convenient because you can get all the product out, it's light and easy to travel with and it's also practical for storing on my shelf. The mask comes with 75 ml of product and the full price is 13,90 but I got this with 50% off discount as usual.  Маската е част от Nutritive Végétal серията, която е за хора със суха до много суха кожа. Моята кожа е по-скоро нормална/суха както знаете, но много обичам да ползвам продукти за суха кожа когато е студено. Вижте и ревюто ми за Velvety Toner от същата колекция, който е любимият ми хидратиращ тоник. Creamy Repair Mask има нова опаковка, защото YR ъпдейтнаха цялата бяла козметика миналата зима, ако не се лъжа. Опаковката сега е в бяло и жълто за тази колекция. И двете ми харесват и не виждам разлика в дизайна. Изстискващата се тубичка е много удобна, защото можете да изкарате целия продукт, лека е и се пренася лесно, а и удобна за съхраняване на етажерката. Маската съдържа 75 мл продукт, а пълната цена е 13,90€, но аз си а взех с 50% намаление както обикновено. 
Coco-Caprylate/Caprate is an emollient. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Methylpropanediol is a solvent. Caprylic/Capric Triglyceride is an emollient, emulsifier and a fragrance. Butirospermum parkii Butter (shea) is a moisturizer and an emollient and my skin loves it. Stearyl Alcohol is a surfactant and a viscosity control agent, it could be irritating for some people. Macadamia ternifolia Seed Oil is an emollient. Butylene Glycol is a moisturizer and a solvent. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. Dimethicone is an emulsifier. PEG-100 Stearate is a surfactant. Hamamelis virginiana Leaf Extract is an astringent and supposedly an antioxidant, some people can find it irritating. Sorbitan Stearate is an emulsifier. Phenoxyethanol is a preservative. Sodium Polyacrylate is a viscosity control agent. Salicylic Acid is an AHA, it's an exfoliant and whitening ingredient but I highly doubt it's effective in this mask because of the pH. Titanium Dioxide is a pigment and sunscreen, the mask leaves a super white cast when applied which I assume is because of it. Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer is a viscosity control agent. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Tocopheryl Acetate is a derivative of vitamin E, it's a moisturizer and an antioxidant. Allantoin is an ingredient that soothes red and inflamed skin due it to its anti-allergic and anti-inflammatory properties. Tetrasodium EDTA is a chelating agent. Fraxinus ornus Sap Extract (manna ash) is a moisturizer. Sodium Benzoate and Potassium Sorbate are preservatives. Citric Acid is a pH adjuster.You can find the ingredients in cosDNA here
Coco-Caprylate/Caprate е емолиент. Glycerin е разтворител и хидратант. Methylpropanediol е разтворител. Caprylic/Capric Triglyceride е емолиент, емулсифиант и ароматизатор. Butirospermum parkii Butter (ший) е хидратант и емолиент и кожата ми го обожава. Stearyl Alcohol е сърфъктант и агент, контролиращ вискозността, може да бъде дразнител за някои хора. Macadamia ternifolia Seed Oil е емолиент. Butylene Glycol е хидратант и разтворител. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Dimethicone е емулсифиант. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Hamamelis virginiana Leaf Extract е стягащ агент, предполагаем антиоксидант, някои хора го намират за дразнител. Sorbitan Stearate е емулсифиант. Phenoxyethanol е консервант. Sodium Polyacrylate е агент, контролиращ вискозността. Salicylic Acid е AHA, ексфолиант и избелваща съставка, но много се съмнявам да е ефективна в тази маска, заради pH-то. Titanium Dioxide е пигмент и слънцезащита, маската оставя много бял филм когато се нанесе, който предполагам се дължи на него. Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Tocopheryl Acetate е производен на витамин Е, хидратант и антиоксидант. Allantoin е съставка, която успокоява червена и възпалена кожа благодарение на противоалергичните и противовъзпалителните си свойства. Tetrasodium EDTA е хелатиращ агент. Fraxinus ornus Sap Extract (бял ясен) е хидратант. Sodium Benzoate и Potassium Sorbate са консерванти. Citric Acid е регулатор на pH.

Можете да намерите съставките в cosDNA тук
I'm using this mask when my skin needs a little "pick me up" because it provides really great moisture and I always find my dull tired skin is much softer and it looks much nicer after use. I have been using this on a daily basis when I was having especially tough time (flakiness, constant dryness) and it helps resolve the problem within few days.  Използвам тази маска когато кожата ми има нужда от нещо енергизиращо, защото предлага много добра хидратация и винаги уморената ми кожа е много по-мека и изглежда много по-добре след употреба. Използвала съм я и всеки ден в особено трудните времена (белене, постоянна сухота) и помага за разрешението на проблема за няколко дни. 
The mask has a really thick texture and when applied it leaves a white film on my face. It usually takes it 10 minutes to get absorbed but the protective film stays on which is why I often stay between 30 and 45 minutes with it. After washing it off my skin is really soft and hydrated. Yves Rocher recommend to remove the excess with cotton pad (you could use your toner) but I prefer to wash it off because the white film is not what I want to go to bed with.  Маската има много гъста консистенция и когато се нанесе оставя бял филм на лицето. Обикновено ѝ отнема 10 минути да попие, но защитният филм остава, затова и често стоя с нея между 30 и 45 минути. След като я измия кожата ми е много мека и хидратирана. Yves Rocher препоръчва излишъка да се премахва с тампонче (можете да използвате тоника си), но аз предпочитам да я отмия, защото не искам да си лягам с белия филм по лицето. 
This is definitely my favorite moisturizing wash off mask ever. I have been using it for about a year and I am going to repurchase it once I use it up. I think people like me who suffer from dryness would love this because it instantly makes my skin look and feel better. On top of that, the whole Nutritive Végétal collection has really pleasant soothing fragrance I personally really like.  Това определено е любимата ми хидратираща маска с отмиване. Използвам я около година и пак ще си я купя когато я изразходя. Мисля, че хората като мен, които страдат от сухота ще я харесат, защото веднага прави кожата да изглежда и да се чувства по-добре. Освен това, цялата Nutritive Végétal колекция има много приятен успокояващ аромат, който аз много харесвам. 

The Creamy Repair Mask is one of my favorite masks ever. At first I didn't think it would be something I would love so much and I picked it on a whim to get the free gift with the purchase but I am really glad that I got it.

What I like:
 • Affordable (13,90€)
 • Convenient pretty packaging
 • Huge amount of product (75 ml) 
 • Easy to use 
 • Leaves skin super soft and hydrated
 • Has long term benefits 
 • Pleasant fragrance 
What I don't like: 
 • -
All in all: 5/5


Have you tried Yves Rocher's masks and which one would you recommend? I have also used the 3 Minute Cranberry Cooling Effect Mask which I really like and I plan to get it again. I really love Tradition de Hammam Moroccan Clay Mask which will be reviewed sometimes soon. 
Creamy Repair Mask е една от най-любимите ми маски. Първоначално не мислех, че ще се влюба в нея и си я взех само, защото исках подаръка с покупката, но съм много доволна, че го направих.

Какво ми харесва:
 • Достъпна (13,00€)
 • Удобна красива опаковка
 • Огромно количество продукт (75 мл) 
 • Лесна за употреба
 • Оставя кожата много мека и хидратирана
 • Има дълготраен ефект
 • Приятен аромат
Какво не ми харесва: 
 • -
Обща оценка: 5/5


Пробвали ли сте маските на Yves Rocher и коя бихте препоръчали? Използвала съм 3 Minute Cranberry Cooling Effect Mask, която много харесвам и смятам да купя отново. Много съм доволна и от Tradition de Hammam Moroccan Clay Mask, която ще ви покажа скоро.  

Saturday, September 17, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Rejuv Rx Peptide Concentrate

I promised to talk to you about skincare so I today I am showing you Vivant Skincare's Rejuv Rx which is peptide concentrate. This serum was sent to my by the brand by accident (I received another blogger's package together with mine). Nevertheless this serum is suitable for my skin type so I decided to give it a go. Check out my other reviews for Vivant Skincare's skincareОбещах да ви говоря за грижа за кожата и затова днес ви показвам Rejuv Rx на Vivant Skincare, който е пептиден концентрат. Този серум ми беше изпратен от марката по погрешка (получих пратката на друга блогърка заедно с моята). Така или иначе, серумът беше подходящ за моята кожа, така че реших да го пробвам. Вижте и другите ми ревюта за бялата козметика на Vivant Skincare

www.vivantskincare.com
I started using this serum 3 months after introducing Vivant Skincare's Spin Trip which is their vitamin C serum. The product costs $56 on Amazon, sold by Vivant Skin Care and it contains 29,6 ml of serum. The product is 2 times more expensive on Vivant Skincare's official site and I can't explain why. The packaging is really "nerdy-looking" and I quite like it however after months of use and storage on my shelves the labels started to fade.  Започнах да използвам този серум 3 месеца след като добавих Vivant Skincare's Spin Trip, който е серумът им с витамин C. Продуктът струва $56 в Amazon, продават от Vivant Skin Care и съдържа 29,6 мл серум. Продуктът е 2 пъти по-скъп в сайта на Vivant Skincare и нямам обяснение защо. Опаковката е много "нърдски изглеждаща" и на мен много ми харесва, но след месеци употреба и съхранение на етажерката, надписите започнаха да се изтъркват. 
This serum uses Alcohol Denat as a solvent which might be irritating for some people. My skin doesn't really like the alcohol in some products but I was fine with this one and it didn't cause my any dryness or irritation. Due to the alcohol this serum is really thin and it gets absorbed really quickly. Propylene Glycol is a solvent, moisturizer and a viscosity control agent. Ethoxydiglycol is a solvent and a viscosity control agent. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Steareth-20 is an emulsifier and a surfactant. N-hydroxysuccinimide improves peptide bonds and it stimulates the elimination of blood originated pigments such as hemoglobin, bilirubin, biliverdin, iron. N-hydroxysuccinimide helps helps eliminate the iron. Chrysin has the same function, it's an anti-inflammatory agent that stimulates the enzyme responsible for bilirubin elimination, the effect is shown in the study I link next. You can see here in this clinical study information for similar product with the same ingredients that N-hydroxysuccinimide and Chrysin are both effective as anti dark circle ingredients. Palmitoyl Oligopeptide and Palmitoyl Tetrapeptide-7 are a blend of several fatty and amino acids. They are used in skincare for their anti-aging properties and they might be involved in the regeneration of collagen fibers. Palmitoyl Tetrapeptide-7 also has been shown to reduce skin inflammation. Sodium Lactate is a moisturizer, an exfoliant, a pH adjuster and a preservative. Sodium PCA is a derivative of the amino acid proline and it's used as a moisturizer. It's extremely water absorbent and it can hold its weight in water several times. PCA is an important part of the acid mantle (what "holds" the skin cells together) and it helps preserve it due to its anti-inflammatory properties. Glycine is a buffering agent and a pH adjuster as listed in this study. Fructose is a moisturizer. Urea is a moisturizer that has anti-inflammatory properties, it could be irritating for some people. Niacinamide is used as a whitening ingredient that improves skin tone and skin texture. Inositol is a derivative of vitamin B and it's humectant. Sodium Benzoate is a preservative. Lactic Acid is an AHA and it has exfoliating and whitening properties.

I found a really interesting study that shows that treatment with a serum containing palmitoyl peptides, niacinamide and retinyl propionate has the same effect in terms of reducing wrinkles, improving skin texture and evenness of skin tone than 0,02% tretinoin. The study shows that people using the peptide/niacinamide/retinyl propionate serum had less adverse such as dryness, erythema, itchiness and peeling.You can find the ingredients in cosDNA here.  
Серумът използва Alcohol Denat като разтворител, който може да бъде дразнител за някои хора. Моята кожа не се сработва винаги с алкохола в някои продукти, но с този нямах проблем и не ми предизвика сухота или дразнение. Заради алкохола, серумът е много лек и се абсорбира наистина бързо. Propylene Glycol е разтворител, хидратант и агент, контролиращ вискозността. Ethoxydiglycol е разтворител и агент, контролиращ вискозността. Glycerin е разтворител и хидратант. Steareth-20 е емулсифиант и сърфъктант. N-hydrocysuccinimide подобрява пептидните връзки и стимулира елиминирането на пигменти от кръвта като хемоглобин, билирубин, биливердин и желязо. N-hydroxysuccinimide спомага за елиминирането на желязото. Chrysin има същата функция, той е противовъзпалителен агент, който стимулира ензима отговорен за елиминацията на билирубин, ефектът му е показан в следващото проучвание. Можете да видите тук, където информацията на това клинично проучване показва подобен продукт, с подобни съставки, и че N-hydroxysuccinimide и Chrysin са ефективни срещу черни кръгове. Palmitoyl Oligopeptide и Palmitoyl Tetrapeptide-7 са микс от наколко мастни и амино киселини. Използват се в козметиката, заради антиейдж свойствата си и може би са свързани с регенерацията на колагеновите фибри. Palmitoyl Tetrapeptide-7 намалява възпалението на кожата. Sodium Lactate e хидратант, ексфолиант, регулатор на pH и консервант. Sodium PCA е производен на амино киселината пролин и се използва като хидратант. Много водоабсорбиращ е и може да задържа теглото си във водата няколко пъти. PCA е важна съставка на хидролипидния слой (който "държи" кожните клетки прикрепени) и спомага за запазването му благодарение на противовъзпалителните си свойства. Glycine е буферен агент и регулатор на pH, както е написано в това проучване. Fructose е хидратант. Urea е хидратант с противовъзпалителни свойства, може да бъде дразнител за някои хора. Niacinamide се използва като избелваща съставка, която подобрява цвета и текстурата на кожата. Inositol е производен на витамин B и е хумектант. Sodium Benzoate е консервант. Lactic Acid e AHA и има ексфолиращи и избелващи свойства.

Намерих много интересно проучване, кето показва, че третиране със серум съдържащ palmitoyl peptides, niacinamide и retinyl propionate има същия ефект на редуциране на бръчки, подобряване на текстурата на кожата и равномерността на тена отколкото 0,02% tretinoin. Проучването показва, че хората, използвали серума с peptide/niacinamide/retinyl propionate имат по-малко странични ефекти като сухота, еритема, сърбеж и белене.

Можете да намерите съставките в cosDNA тук
This serum has quite the interesting ingredients and after 3 weeks of use I skin looked more even and while I was using it I got rid of the annoying hyperpigmentation staying behind after some pimples much quicker. I also noticed my under-eye area looked much better after I started using this which is not surprising because some of the ingredients target dark circles specifically. The texture of this serum is really lovely, it's super thin and watery and it gets absorbed super quickly so I can slap my next product right away. It was quite heavily fragranced, and it smelled like violets to me. This serum was super economical as I have been using it for more than 9 months non stop and I am just about to finish it.  Серумът има доста интересни съставки и след 3 седмици употреба тенът ми изглеждаше по-равномерен, а докато го ползвах досадната хиперпигментация оставяща след някои пъпки се махаше много по-бързо. Забелязах и че зоната под очите изглеждаше много по-добре след като започнах употреба, което не е учудващо, тъй като някои от съставките са точно срещу черни кръгове. Текстурата на серума е много приятна, много е лек и воднист и се абсорбира страшно бързо, така мога веднага да нанеса следващия продукт. Доста силно е парфюмиран, и за мен ухае на виолетки. Серумът е супер икономичен и го използвам повече от 9 месеца нон стоп и в момента тъкмо ще го привърша. 
Even though I saw really good results with it I will not be repurchasing it because it's quite pricey and I'm going to look for something cheaper with similar effect. Keep in mind, I had pretty good skin with minimal issues, especially since I was using the vitamin C serum beforehand so I didn't see anything drastic. If you have visible wrinkles or rough texture you might see better results than me.  Въпреки че видях много добри резултати с него няма да го купя отново, защото е доста скъп и ще си потърся нещо по-евтино със сходен ефект. Имайте предвид, че аз имах доста добра кожа с минимални проблеми, благодарение на серума с витамин C, който бях ползвала преди това, така че не видях нищо драстично. Ако имате видими бръчки и груба текстура, може би ще видите по-добри резултати от мен. 
Would I recommend this? If you have the budget and you'd like to try something effective against dark circles, hyperpigmentation and wrinkles, yes. Personally, I don't have the budget to repurchase this but I will definitely try to find something with similar ingredients.

What I like:
 • Beautiful packaging 
 • Good amount of product (29,6 ml) 
 • Very economical (roughly 9 months of everyday use) 
 • Really good ingredients 
 • Easily absorbed formula 
 • Helps with dark circles and hyperpigmentation 
 • Pleasant fragrance 

What I don't like: 
 • Very expensive ($56) 
All in all: 4/5 I spent several hours researching the different ingredients today because I wanted to share with you information that's as scientifically accurate as possible. My boyfriend found it quite funny that while he was doing research for his master all day I was reading articles... to do a cosmetic review in my blog. xD

Share your favorite serum with niacinamide and/or peptides with me!
Бих ли препоръчала? Ако ви е в бюджета и искате да пробвате нещо ефективно срещу тъмни кръгове, хиперпигментация и бръчки, да. Аз лично не мога да си позволя да го купя отново, но определено ще пробвам нещо с подобни съставки.


Какво ми харесва:
 • Красива опаковка 
 • Добро количество продукт (29,6 мл)
 • Много икономичен (грубо 9 месеца ежедневна употреба)
 • Много добри съставки 
 • Лесно абсорбираща се формула 
 • Помага срещу тъмни кръгове и хиперпигментация 
 • Приятен аромат
Какво не ми харесва:
 • Много висока цена ($56) 
Обща оценка: 4/5 Прекарах няколко часа, търсейки различните съставки днес, тъй като исках да споделя с вас информация, която е възможно най-точна. На приятелят ми му беше смешно, че докато той цял ден си проучва неща за магистъра, аз си чета статии... за да напиша козметично ревю в блога. xD

Споделете любимият ви серум с niacinamide и/или peptides!

Wednesday, September 14, 2016

REVIEW: theBalm Mary-Lou Manizer

Today's review will be about one of the most popular highlighters out there. the Balm's Mary-Lou Manizer is became a blogger favorite 3 years ago and I had the chance to pick up mine last winter.  Днешното ревю ще е за един от най-популярните хайлайтъри. Mary-Lou Manizer на theBalm стана любимец на блогърите преди 3 години, а аз имах възможността да се сдобия с моя миналата зима. 
The full price is 21,50€ in France and it contains 8,5 g of product. However I had some points in Birchbox and I only paid 5€ for it so I got a pretty good deal!  Пълната цена във Франция е 21,50€, а съдържанието е 8,5 гр продукт. Аз обаче имах точки в Birchbox и се сдобих с моя само за 5€, така че си беше много добра сделка. 
theBalm are known for their retro packaging which honestly I don't fancy at all and if it wasn't for the packaging I would have picked up some other products by them, like their eyeshadow palettes. I am also considering getting Mary's sister Cindy-Lou Manizer but since I have a lot of highlighters I am not planning to do it right now.  theBalm са известни с ретро опаковките си, които на мен, честно казано, не ми харесват иобщо и ако не беше опаковката им щях да съм си взела и други техни продукти, като палитрите им със сенки. Обмислям да си взема и сестрата на Мери, Cindy-Lou Manizer, но тъй като имам много хайлайтъри не смятам да е точно сега. 
The first ingredient is Mica, a mineral common in powders and highlighters because it's one of the ingredients use for glitter. Isoeicosane is an emollient. Polyethylene is a viscosity control agent. Boron Nitride is a compound used in makeup as an oil absorbent and as an agent dispersing the light which gives face powders and highlighters their pore hiding effect. Polyisobutene is a viscosity control agent. Polytetrafluoroethylene (PTFE) also known as Teflon is used as a binding agent. Silica is a viscosity control agent often used in powders. Synthetic wax is an antistatic, emollient and viscosity control agent. Dimethicone is an ingredient used to give products a nice silky finish, it's an emollient. Titanium Dioxide (CI 77891) and Iron Oxides (CI 77491) are pigments.You can find the ingredients on cosDNA here. The ingredients list is really simple and everything scores green. 
Първата съставка е Mica, минерал, често срещан в пудри и хайлайтъри, защото е една от съставките за брокат. Isoeicosane е емолиент. Polyethylene е агент, контролиращ вискозността. Boron Nitride е съединение, използвано в грима като абсорбатор на себум, както и като агент, разпръскваш светлина, което дава на пудрите и хайлайтърите свойството да прикриват пори. Polyisobutene е  агент, контролиращ вискозността. Polytetrafluoroethylene (PTFE) също известен и като Teflon се използва като свързващ агент. Silica е агент, контролиращ вискозността, често използван в пудри. Synthetic wax е емолиент с антистатични свойства и агент, контролиращ вискозността. Dimethicone е съставка, използвана да придаде приятен копринен завършек и е емолиент. Titanium Dioxide (CI 77891) и Iron Oxides (CI 77491) са пигменти.

Можете да намерите съставките cosDNA тук. Списъкът със съставки е много простичък и всичко се появява в зелено.
The highlighter comes with a really big mirror which is really convenient to do your makeup with. The packaging is really easy to maintain clean-looking. The product however is not travel-friendly because mine started falling apart until recently when it got completely shattered. I manage to fix it with alcohol but it's not still not stable now and also it isn't as well pressed and if I am not careful the brush will pick up more product than necessary.  Хайлайтърът пристига с много голямо огледало, което е много удобно за гримиране. Опаковката много лесно се поддържа чисто изглеждаща. Продуктът обаче, не е много подходящ за пътуване, защото моят започна да се разпада, а наскоро и напълно се разби. Успях да го оправя с алкохол, но и сега също не е стабилен, а и не е толкова добре пресован вече, и ако не внимавам с четката, загребвам повече от необходимото. 
Mary-Lou Manizer's shade is slightly on the warmer side on my neutral skin but I think it will be suitable for any skin tone. The product is really pigmented and a little goes a long way. I've been using it for more than 9 months now and you absolutely can't tell. Цветът на Mary-Lou Manizer е по-скоро топъл на моята неутрална кожа, но мисля, че ще подхожда на всички цветове кожа. Продуктът е много пигментиран и малко количество стига за много дълго време. Използвам моя от 9 месеца и въобще не си личи. 
This highlighter is definitely suitable for everyone who doesn't like the disco ball effect. I don't mind a little bit more glitter and shine but Mary-Lou is my go to for everyday makeup. It combines well with all of my blushes. Хайлайтърът определено е подходящ, за всички, които не харесват ефекта диско топка. Аз нямам против да си блестя, но Mary-Lou е ежедневният ми халайтър. Комбинира се много добре със всичките ми ружове. 
Because the shade is so similar to my skin tone if I am applying it in a darker room, it's possible to overdo it and get shocked when I check my makeup outside. The product is super long-lasting, due to its silky formula it sticks very well to the skin and it lasts all day.  Тъй като цветът е много близък до кожата ми, ако се гримирам в по-тъмна стая, е възможно да прекаля и после навън когато се погледна да се шокирам. Продуктът е много дълготраен, и заради копринената си формула полепва към кожата и издържа цял ден. 
I would highly recommend this to everyone starting out with highlighters and looking for something inoffensive. Mary-Lou gives a beautiful healthy glow but it doesn't make everyone insistingly stare at your face if applied correctly.  Силно бих препоръчала на всички, които тепърва откриват хайлайтърите и си търсят нещо по-леко. Mary-Lou придава красив здравословен блясък, но не кара всички да ви зяпат настойчиво в лицето, ако е нанесен правилно. 
Personally, I am very happy I ordered Mary-Lou Manizer, I use it really often. The quality is great, except for the part where the product is really fragile and you can't carry it around. The major difference I find between the lower end highlighters I am using and Mary-Lou is that they are not as long-lasting.

What I like:

 • Reasonable price for a high end product (21,50€) 
 • Huge amount of product (8,5 g)
 • Super economical
 • Easy to store and maintain clean packaging
 • Big mirror included 
 • The product has close to neutral undertone
 • Really easy to apply 
 • Gives beautiful healthy glow 
 • Super long-lasting (>8h)
What I don't like: 
 • The packaging is not my style 
All in all: 4,7/5


This would have easily been a 5/5 if I liked the packaging, but if you like retro stuff, you'll probably adore it. 

I heard the Becca highlighters are the next big thing and the brand just got introduced in Sephora so I am planing to check them out. 

Лично аз съм много доволна, че си поръчах Mary-Lou Manizer, използвам го много често. Качестветото е чудесно, с изключение на това, че продуктът е чуплив е не можете да го разнасяте. Основната разлика между него и хайлайтърите ми от по-ниския клас е, че те не издържат толкова дълго.

Какво ми харесва:

 • Разумна цена за висок клас продукт (21,50€) 
 • Огромно количество продукт (8,5 g)
 • Много икономичен
 • Лесен за съхранение и поддържане чист
 • С включено голямо огледало
 • Продуктът има близо до неутрален подтон
 • Много лесно се нанася
 • Придава красив здравословен блясък
 • Много издръжлив (>8ч) 

Какво не ми харесва: 
 • Опаковката не е в мой стил
Обща оценка: 4,7/5


Това лесно щеше да е 5/5, ако ми харесваше опаковката, но ако си падате по ретро неща, сигурно ще я обожавате. 

Чух, че хайлайтърите на Becca са следващият хит, а марката тъкмо беше представена в Sephora, така че планирам да им хвърля едно око. 

Tuesday, August 16, 2016

REVIEW: The Body Shop Indian Night Jasmine Body Butter | EDT

Pretty much all my The Body Shop purchases have been absolutely random and "Oh, this smells so nice, must buy it!", that's why I usually visit the shop when they have the winter/summer sales. I picked Indian Night Jasmine Body Butter and the Eau De Toilette during the winter sales as a gift for finishing exams.  Почти всички покупки от The Body Shop са били съвсем импулсивни и "О, това мирише хубаво, трябва да си го купя!", затова и обикновено посещавам магазина когато има зимни/летни намаления. Взех си Indian Night Jasmine Body Butter и Eau De Toilette по време на зимните намаление, като награда, че приключих с изпитите. 
The regular price of the body butters is 18€ which is awfully a lot but knowing that every 6 months I get to buy one with a 50% off sale, I make sure to check out if there's a scent I like.  Нормалната цена на маслата за тяло е 18€, което е ужасно много, но тъй като знам, че на всеки 6 месеца ги намалят с 50%, винаги проверявам дали има аромат, който ми харесва.
To be honest, I don't find TBS' tubs to be the most practical ones but on the other hand, they are okay for storing one on top of another since I do have several body butters (way more than I need, honestly). Indian Night Jasmine is, I believe, some sort of special collection. The scent is absolutely magnificent, especially for someone jasmine obsessed like me (green tea with jasmine petals is my favorite green tea!) so the moment I smelled this, I knew I have to have it. Usually with TBS I have one problem and it's that I pick the freshest fragrances, suitable only for summer but the consistency and texture of the butters is very much something I would use in the winter and find too heavy for summer. Thankfully, Indian Night Jasmine is one of those cozy fragrances that is suitable for every occasion, both day and night, summer and winter. I am someone who likes safe choices, when it comes to fragrances, I don't want my perfume to bother anyone sitting next to me.  Честно казано, не намирам бурканите на TBS за най-практичните, но пък удобно се съхраняват един върху друг, тъй като имам няколко масла (повече от колкото ми трябват, всъщност). Indian Night Jasmine е, мисля, някаква специална колекция. Ароматът е абсолютно прекрасен, особено за някой като мен, който обожава жасмин (зеленият чай с жасмин ми е любимият зелен чай!), така че веднага щом го подуших, знаех, че трябва да си го взема. Обикновено проблемът с TBS е че си избирам най-свежите аромати, подходящи само за лятото, но консистенцията и текстурата на маслата е такава, че бих ги ползвала само зимата и никога лятото. За щастие, Indian Night Jasmine е един от онези приятни аромати, подходящи за всеки повод, през деня и през нощта, зимата и лятото. Аз обичам възможно най-леките парфюми и не обичам да притеснявам никого с избора си на аромат. 
This body butter has a softer texture than the most TBS body butters I've tried, it's easier to spread and it's not as buttery as the rest. On the other hand, it's perfectly hydrating for both winter and summer. For example the Vineyard Peach Body Butter (whose fragrance is mind-blowingly good) is often too heavy and it makes me feel like I am about to get fried because it leaves such a film on my skin. This one however, gets absorbed a lot quicker and it doesn't annoy me as much when I use it during the summer right now.  Маслото за тяло има по-мека текстура от повечето масла на TBS, които съм пробвала, лесно се разнася и не е толкова маслено. От друга страна, хидратира чудесно и зимата, и лятото. Например Vineyard Peach Body Butter (чийто аромат ми е страшно любим) често ми е твърде тежко и ме кара да се чувствам все едно ще се изпържа в него, защото оставя много сериозен филм на кожата. Това обаче, се абсорбира много по-бързо и не ме е дразни толкова дори и когато го ползвам през лятото в момента. 
The first ingredient after Water is Glycerin which is an excellent moisturizer. Butyrospermum parkii Butter (Shea) is the ingredient I see in all TBS body butters, it's one of the most hydrating oils and I love it for my body. Orbignya oleifera Seed Oil (Babassu) is a moisturizer and an occlusive. Olea Europaea Fruit Oil (Olive) is also one of my favorite oils when it comes to the hydration it provides. Theobroma cacao Seed Butter (Cocoa) is a moisturizer, emollient and an occlusive. Coco-caprylate/Caprate is an emollient. Cetearyl Alcohol is a surfactant and a viscosity control agent. Glyceryl Stearate is an emollient and emulsifier. Helianthus annuus Hybrid Oil (Sunflower) is an emollient and an antioxydant. Sesamum indicum Seed Oil (Sesame) is an emollient. PEG-100 Stearate is a surfactant. Beeswax is a viscosity control agent, emollient and an emulsifier. Dimethicone is an emollient. Phenoxyethanol is a preservative. Capryl Glycol is a moisturizer and emollient. Xanthan Gum  is a viscosity control agent. Hexyl Cinnamal, Linalool and Alpha-isomethyl ionone are fragrances. Tocopherol is an antioxydant. Disodium EDTA is a preservative and a stabilizer. Benzyl Salicylate is a sunscreen and a fragrance and it scores red in CosDNA because it's an irritant. Citroneliol and Hydroxycitronellal are fragrances. The latter scores red in CosDNA because it's an irritant but only in concentrations above 5%, while it's approved in concentrations of maximum 1% in cosmetics. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Coumarin is fragrance and it scores red in CosDNA because it's an irritant. Nyctanthes arbor-tristis Seed Extract (Night-flowering jasmine) is an antioxydant, as mentioned in this article. Citric Acid is a pH adjuster. Benzoic Acid and Dihydroacetic Acid are preservatives. Ethylhexylglycerin is a moisturizer.


You can find the ingredients list in CosDNA here
Първата съставка след Water е Glycerin, който е отличен хидратант. Butyrospermum parkii Butter (ший) е съставката, която виждам във всички масла на TBS и е едно от най-хидратиращите масла, а аз го обожавам за тялото. Orbignya oleifera Seed Oil (бабасу) е хидратант и оклузивна съставка. Olea Europaea Fruit Oil (маслина) е едно от любимите ми масла що се отнася до хидратацията му. Theobroma cacao Seed Butter (какао) е хидратант, емолиент и оклузивна съставка. Coco-caprylate/Caprate е емолиент. Cetearyl Alcohol е сърфъктант и агент, контролиращ вискозността. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Helianthus annuus Hybrid Oil (слънчоглед) е емолиент и антиоксидант. Sesamum indicum Seed Oil (сусам) е емолиент. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Beeswax е агент, контролиращ вискозността, емолиент и емулсифиант. Dimethicone е емолиент. Phenoxyethanol е консервант. Capryl Glycol е хидратант и емолиент. Xanthan Gum  е агент, контролиращ вискозността. Hexyl CinnamalLinalool и Alpha-isomethyl ionone са аромати. Tocopherol е антиоксидант. Disodium EDTA е консервант и стабилизатор. Benzyl Salicylate е слънцезащита и се появава в червено в CosDNA, защото е дразнител. Citroneliol и Hydroxycitronellal са аромати. Второто се появява в червено в CosDNA, защото е дразнител, но само в концентрации над 5%, в козметиката е позволен в концентрации максимум до 1%. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Coumarin е аромат и се появява в червено в CosDNA, защото е дразнител. Nyctanthes arbor-tristis Seed Extract (индийски нощен жасмин)е антиоксисант, както е споменато в тази статияCitric Acid е регулатор на pH. Benzoic Acid и Dihydroacetic Acid са консерванти. Ethylhexylglycerin е хидратант.

Можете да намерите съставките в CosDNA тук
I honestly really like this product and I would repurchase it if it's not limited and I find it again. It's very economical as every TBS body butter and the fragrance lasts a really long time. Combined with the EDT you are a guaranteed at least 8 hours of heavenliness.  Много харесвам продукта и бих си го купила отново, ако не е лимитиран и го намеря пак. Много е икономичен като всяко едно масло на TBS, а ароматът се задържа много дълго време. Комбиниран с EDT ви е гарантирано поне 8 часа прекраснотия. 
The EDT has the exact same fragrance as the body butter (is anyone surprised!?) but it's actually not as strong. I really love such mild and gentle fragrances suitable for everyday. It's not very longlasting on its own, I stop feeling it after 4 hours but it might be me because very often I don't feel my own perfume and when someone hugs me they notice it while I can't tell at all. I think the packaging is really pretty and TBS really put efforts in it because it's not a brand I would expect to make extra pretty perfumes. I got this on a 70% off sale for 8€ so it was definitely a total steal!  Тоалетната вода има същия аромат като маслото (някой учудва ли се!?), но не е толкова силен. Много харесвам такива леки и нежни аромати подходящи за всеки ден. Не е много издръжлив самостоятелно, спирам да го усещам след 4 часа, но може и да съм си аз, защото често не си усещам собствения парфюм, докато ако някой ме прегърне го забелязва. Мисля, че опаковката е много красива и TBS наистина са се постарали, а не са марка, от която бих очаквала да правят красиви парфюми. Взех си го със 70% намаление за 8€ и определено си беше оферта!
If you like the soft scent of jasmine, I would definitely recommend you to check this collection out! I probably wouldn't pay the full price for these two products but with the discount, I would repurchase them for sure.


What I like: 
 • Beautiful packaging 
 • Amazing fragrance 
 • Good amount of product (200 ml/ 50 ml) 
 • Excellent hydration 
 • Absorbs quickly 
 • Very economical 
What I don't like: 
 • Pricey when not on sale (18€ / 35€)
All in all: 4,5/5

As you probably noticed, I was sort of on vacation because I haven't posted in a while. The YouTube channel will probably be back in September after this long break. Actually, I've been working and a lot of personal stuff happened this summer but it's all good so there is no need to worry. I have been trying to spend more time with people and I wasn't very motivated to talk to you about cosmetics but I am slowly getting back on track and this month, I've been following the cosmetic world as usual. I am still active in /r/AsianBeauty as a moderator and if you'd like to say hi you can always message me there, I am Ronrinesu. 

I have made plenty of new purchases and I have a lot of stuff to talk to you about, so it's not like I am lacking ideas, I just didn't have the time and motivation. Thank you for reading me, you are amazing! <3 
Ако ви харесва мекият аромат на жасмина, определено бих ви препоръчала да проверите тази колекция! Сигурно не бих платила пълната цена за тези два продукта, но с отстъпката бих си ги взела пак със сигурност.

Какво ми харесва:
 • Красива опаковка
 • Страхотен аромат
 • Добро количество продукт (200 мл/ 50 мл)
 • Отлична хидратация 
 • Бързо се абсорбира
 • Много икономични 
Какво не ми харесва:
 • Скъпи когато не са намалени (18€ / 35€)
Обща оценка: 4,5/5 

Както сигурно сте забелязали, бях излязла във ваканция, защото не бях писала от известно време. YouTube канала сигурно ще се завърне през септември след дълга почивка. Всъщност, просто работя и доста лични неща се случиха това лято, но всичко е наред и няма нужда от притеснения. Опитвам се да прекарвам повече време сред хората и не бях много мотивирана да говоря за козметика, но бавно се завръщам и този месец следя козметичния свят както обикновено. Все още съм активна в /r/AsianBeauty като модератор и, ако искате да ми кажете здравей, винаги можете да ми изпратите съобщение там, аз съм Ronrinesu. 

Имам доста нови придобивки и неща, за които да ви говоря, така че не ми липсват идеи, но просто нямах времето и мотивацията. Благодаря ви, че ме четете, прекрасни сте! <3