Tuesday, August 16, 2016

REVIEW: The Body Shop Indian Night Jasmine Body Butter | EDT

Pretty much all my The Body Shop purchases have been absolutely random and "Oh, this smells so nice, must buy it!", that's why I usually visit the shop when they have the winter/summer sales. I picked Indian Night Jasmine Body Butter and the Eau De Toilette during the winter sales as a gift for finishing exams.  Почти всички покупки от The Body Shop са били съвсем импулсивни и "О, това мирише хубаво, трябва да си го купя!", затова и обикновено посещавам магазина когато има зимни/летни намаления. Взех си Indian Night Jasmine Body Butter и Eau De Toilette по време на зимните намаление, като награда, че приключих с изпитите. 
The regular price of the body butters is 18€ which is awfully a lot but knowing that every 6 months I get to buy one with a 50% off sale, I make sure to check out if there's a scent I like.  Нормалната цена на маслата за тяло е 18€, което е ужасно много, но тъй като знам, че на всеки 6 месеца ги намалят с 50%, винаги проверявам дали има аромат, който ми харесва.
To be honest, I don't find TBS' tubs to be the most practical ones but on the other hand, they are okay for storing one on top of another since I do have several body butters (way more than I need, honestly). Indian Night Jasmine is, I believe, some sort of special collection. The scent is absolutely magnificent, especially for someone jasmine obsessed like me (green tea with jasmine petals is my favorite green tea!) so the moment I smelled this, I knew I have to have it. Usually with TBS I have one problem and it's that I pick the freshest fragrances, suitable only for summer but the consistency and texture of the butters is very much something I would use in the winter and find too heavy for summer. Thankfully, Indian Night Jasmine is one of those cozy fragrances that is suitable for every occasion, both day and night, summer and winter. I am someone who likes safe choices, when it comes to fragrances, I don't want my perfume to bother anyone sitting next to me.  Честно казано, не намирам бурканите на TBS за най-практичните, но пък удобно се съхраняват един върху друг, тъй като имам няколко масла (повече от колкото ми трябват, всъщност). Indian Night Jasmine е, мисля, някаква специална колекция. Ароматът е абсолютно прекрасен, особено за някой като мен, който обожава жасмин (зеленият чай с жасмин ми е любимият зелен чай!), така че веднага щом го подуших, знаех, че трябва да си го взема. Обикновено проблемът с TBS е че си избирам най-свежите аромати, подходящи само за лятото, но консистенцията и текстурата на маслата е такава, че бих ги ползвала само зимата и никога лятото. За щастие, Indian Night Jasmine е един от онези приятни аромати, подходящи за всеки повод, през деня и през нощта, зимата и лятото. Аз обичам възможно най-леките парфюми и не обичам да притеснявам никого с избора си на аромат. 
This body butter has a softer texture than the most TBS body butters I've tried, it's easier to spread and it's not as buttery as the rest. On the other hand, it's perfectly hydrating for both winter and summer. For example the Vineyard Peach Body Butter (whose fragrance is mind-blowingly good) is often too heavy and it makes me feel like I am about to get fried because it leaves such a film on my skin. This one however, gets absorbed a lot quicker and it doesn't annoy me as much when I use it during the summer right now.  Маслото за тяло има по-мека текстура от повечето масла на TBS, които съм пробвала, лесно се разнася и не е толкова маслено. От друга страна, хидратира чудесно и зимата, и лятото. Например Vineyard Peach Body Butter (чийто аромат ми е страшно любим) често ми е твърде тежко и ме кара да се чувствам все едно ще се изпържа в него, защото оставя много сериозен филм на кожата. Това обаче, се абсорбира много по-бързо и не ме е дразни толкова дори и когато го ползвам през лятото в момента. 
The first ingredient after Water is Glycerin which is an excellent moisturizer. Butyrospermum parkii Butter (Shea) is the ingredient I see in all TBS body butters, it's one of the most hydrating oils and I love it for my body. Orbignya oleifera Seed Oil (Babassu) is a moisturizer and an occlusive. Olea Europaea Fruit Oil (Olive) is also one of my favorite oils when it comes to the hydration it provides. Theobroma cacao Seed Butter (Cocoa) is a moisturizer, emollient and an occlusive. Coco-caprylate/Caprate is an emollient. Cetearyl Alcohol is a surfactant and a viscosity control agent. Glyceryl Stearate is an emollient and emulsifier. Helianthus annuus Hybrid Oil (Sunflower) is an emollient and an antioxydant. Sesamum indicum Seed Oil (Sesame) is an emollient. PEG-100 Stearate is a surfactant. Beeswax is a viscosity control agent, emollient and an emulsifier. Dimethicone is an emollient. Phenoxyethanol is a preservative. Capryl Glycol is a moisturizer and emollient. Xanthan Gum  is a viscosity control agent. Hexyl Cinnamal, Linalool and Alpha-isomethyl ionone are fragrances. Tocopherol is an antioxydant. Disodium EDTA is a preservative and a stabilizer. Benzyl Salicylate is a sunscreen and a fragrance and it scores red in CosDNA because it's an irritant. Citroneliol and Hydroxycitronellal are fragrances. The latter scores red in CosDNA because it's an irritant but only in concentrations above 5%, while it's approved in concentrations of maximum 1% in cosmetics. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Coumarin is fragrance and it scores red in CosDNA because it's an irritant. Nyctanthes arbor-tristis Seed Extract (Night-flowering jasmine) is an antioxydant, as mentioned in this article. Citric Acid is a pH adjuster. Benzoic Acid and Dihydroacetic Acid are preservatives. Ethylhexylglycerin is a moisturizer.


You can find the ingredients list in CosDNA here
Първата съставка след Water е Glycerin, който е отличен хидратант. Butyrospermum parkii Butter (ший) е съставката, която виждам във всички масла на TBS и е едно от най-хидратиращите масла, а аз го обожавам за тялото. Orbignya oleifera Seed Oil (бабасу) е хидратант и оклузивна съставка. Olea Europaea Fruit Oil (маслина) е едно от любимите ми масла що се отнася до хидратацията му. Theobroma cacao Seed Butter (какао) е хидратант, емолиент и оклузивна съставка. Coco-caprylate/Caprate е емолиент. Cetearyl Alcohol е сърфъктант и агент, контролиращ вискозността. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Helianthus annuus Hybrid Oil (слънчоглед) е емолиент и антиоксидант. Sesamum indicum Seed Oil (сусам) е емолиент. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Beeswax е агент, контролиращ вискозността, емолиент и емулсифиант. Dimethicone е емолиент. Phenoxyethanol е консервант. Capryl Glycol е хидратант и емолиент. Xanthan Gum  е агент, контролиращ вискозността. Hexyl CinnamalLinalool и Alpha-isomethyl ionone са аромати. Tocopherol е антиоксидант. Disodium EDTA е консервант и стабилизатор. Benzyl Salicylate е слънцезащита и се появава в червено в CosDNA, защото е дразнител. Citroneliol и Hydroxycitronellal са аромати. Второто се появява в червено в CosDNA, защото е дразнител, но само в концентрации над 5%, в козметиката е позволен в концентрации максимум до 1%. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Coumarin е аромат и се появява в червено в CosDNA, защото е дразнител. Nyctanthes arbor-tristis Seed Extract (индийски нощен жасмин)е антиоксисант, както е споменато в тази статияCitric Acid е регулатор на pH. Benzoic Acid и Dihydroacetic Acid са консерванти. Ethylhexylglycerin е хидратант.

Можете да намерите съставките в CosDNA тук
I honestly really like this product and I would repurchase it if it's not limited and I find it again. It's very economical as every TBS body butter and the fragrance lasts a really long time. Combined with the EDT you are a guaranteed at least 8 hours of heavenliness.  Много харесвам продукта и бих си го купила отново, ако не е лимитиран и го намеря пак. Много е икономичен като всяко едно масло на TBS, а ароматът се задържа много дълго време. Комбиниран с EDT ви е гарантирано поне 8 часа прекраснотия. 
The EDT has the exact same fragrance as the body butter (is anyone surprised!?) but it's actually not as strong. I really love such mild and gentle fragrances suitable for everyday. It's not very longlasting on its own, I stop feeling it after 4 hours but it might be me because very often I don't feel my own perfume and when someone hugs me they notice it while I can't tell at all. I think the packaging is really pretty and TBS really put efforts in it because it's not a brand I would expect to make extra pretty perfumes. I got this on a 70% off sale for 8€ so it was definitely a total steal!  Тоалетната вода има същия аромат като маслото (някой учудва ли се!?), но не е толкова силен. Много харесвам такива леки и нежни аромати подходящи за всеки ден. Не е много издръжлив самостоятелно, спирам да го усещам след 4 часа, но може и да съм си аз, защото често не си усещам собствения парфюм, докато ако някой ме прегърне го забелязва. Мисля, че опаковката е много красива и TBS наистина са се постарали, а не са марка, от която бих очаквала да правят красиви парфюми. Взех си го със 70% намаление за 8€ и определено си беше оферта!
If you like the soft scent of jasmine, I would definitely recommend you to check this collection out! I probably wouldn't pay the full price for these two products but with the discount, I would repurchase them for sure.


What I like: 
 • Beautiful packaging 
 • Amazing fragrance 
 • Good amount of product (200 ml/ 50 ml) 
 • Excellent hydration 
 • Absorbs quickly 
 • Very economical 
What I don't like: 
 • Pricey when not on sale (18€ / 35€)
All in all: 4,5/5

As you probably noticed, I was sort of on vacation because I haven't posted in a while. The YouTube channel will probably be back in September after this long break. Actually, I've been working and a lot of personal stuff happened this summer but it's all good so there is no need to worry. I have been trying to spend more time with people and I wasn't very motivated to talk to you about cosmetics but I am slowly getting back on track and this month, I've been following the cosmetic world as usual. I am still active in /r/AsianBeauty as a moderator and if you'd like to say hi you can always message me there, I am Ronrinesu. 

I have made plenty of new purchases and I have a lot of stuff to talk to you about, so it's not like I am lacking ideas, I just didn't have the time and motivation. Thank you for reading me, you are amazing! <3 
Ако ви харесва мекият аромат на жасмина, определено бих ви препоръчала да проверите тази колекция! Сигурно не бих платила пълната цена за тези два продукта, но с отстъпката бих си ги взела пак със сигурност.

Какво ми харесва:
 • Красива опаковка
 • Страхотен аромат
 • Добро количество продукт (200 мл/ 50 мл)
 • Отлична хидратация 
 • Бързо се абсорбира
 • Много икономични 
Какво не ми харесва:
 • Скъпи когато не са намалени (18€ / 35€)
Обща оценка: 4,5/5 

Както сигурно сте забелязали, бях излязла във ваканция, защото не бях писала от известно време. YouTube канала сигурно ще се завърне през септември след дълга почивка. Всъщност, просто работя и доста лични неща се случиха това лято, но всичко е наред и няма нужда от притеснения. Опитвам се да прекарвам повече време сред хората и не бях много мотивирана да говоря за козметика, но бавно се завръщам и този месец следя козметичния свят както обикновено. Все още съм активна в /r/AsianBeauty като модератор и, ако искате да ми кажете здравей, винаги можете да ми изпратите съобщение там, аз съм Ronrinesu. 

Имам доста нови придобивки и неща, за които да ви говоря, така че не ми липсват идеи, но просто нямах времето и мотивацията. Благодаря ви, че ме четете, прекрасни сте! <3 

Monday, June 20, 2016

REVIEW: Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask

Finally it's time to write about Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, considering it's a holy grail product for me for more than a year. I order these 5 ml samples in packs on eBay because there is no way I could afford the full size currently.  Най-накрая, време е да пиша за Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, предвид, че ми е любим продукт повече от година. Поръчвам тези 5-мл мостри на пакети от eBay, защото няма как да си позволя пълния размер на този етап. 
The best part is a full size worth of ml costs less than 20$ while the original tube is more than 60$. Nevertheless, even the samples of Sulwhasoo look luxurious and beautiful! Sulwhasoo is a Korean high end hanbang brand. Hanbang refers to the traditional East Asian herbs used in the traditional medicine. Най-хубавото е, че пълният размер мл струва по-малко от 20$, докато оригиналната опаковка е повече от 60$. Така или иначе, мострите на Sulwhasoo изглеждат луксозно и красиво. Sulwhasoo е висок клас корейска ханбанг марка. Ханбанг ни насочва към билките от традиционната източно азиатска медицина. 
The Overnight Vitalizing Mask is a product you apply as a last step of your PM skincare routine and it plays the role of a sleeping pack. The product is super silky, hydrating and occlusive and it locks in moisture from the previous layers of moisturizers perfectly.  Overnight Vitalizing Mask е продукт, който се нанася като последна стъпка във вечерната рутина и играе ролята на маска за спане. Продуктът е копринен, хидратиращ и оклузивен и заключва хидратацията от предишните слоеве перфектно. 
The samples don't have the ingredients on them but you can find them here in CosDNA.

The first ingredient after water is Butylene Glycol which is a solvent and a moisturizer. Glycerin is a moisturizer. Cetyl Ethylhexanoate is an emollient. Butyrospermum parkii Butter (shea) is an amazing moisturizer and emollient. Squalane is a moisturizer, emollient and antioxidant, also it's an excellent ingredient for people with dry and/or dehydrated skin. Di-C12-13 Alkyl Malate is an emollient. CyclopentasiloxaneDimethicone and Glyceryl Stearate are emollients. Camellia sinensis Leaf Extract (green tea) is a moisturizer, emollient and an antioxidant. Cyclohexasiloxane is an emollient. Panax ginseng Root Extract (Korean ginseng) is an emollient and potential antioxidant. Ophiopogon japonicus Root Extract (dragon's beard) is an ingredient used in the traditional Chinese medicine for its anti-inflammatory properties. Glycyrrhiza uralensis Root Extract (licorice) is used as an antioxidant and emollient. Also excellent whitening/brightening ingredient. Paeonia albiflora Root Extract (peony) is a moisturizer. Nelumbo nucifera Seed Extract (sacred lotus) is an ingredient which apparently has plenty of functions, the main being an antioxidant, an emollient and there are studies that suggest it's even effective against cancer cells. Polygonatum officinale Rhizome/Root Extract (Solomon's seal) is a skin conditioning agent.  Lilium tigrinum Flower/Leaf/Stem Extract (tiger lily) is a skin conditioning agent. Rehmannia glutinosa Root Extract is a possible antioxidant. Chrysanthemum morifolium Flower Extract (florist's daisy) is a moisturizing ingredient. Paeonia suffruticosa Root Extract (Chinese tree peony) is an antioxidant. Citrus unshiu Peel Extract (satsuma mandarin) is an antioxidant. Adenophora stricta Root Extract (ladybells) is a moisturizer. Lycium chinense Root Extract (Chinese boxthorn) is a moisturizer. Coix cacryma-jobi ma-yuen Seed Extract (Job's tears) is a potential antioxidant. Angelica tenuissima Root Extract is an antioxidant and it seems to have antiviral properties. Honey is a moisturizer. Juglans regia Shell Extract (Persian walnut) is a moisturizer and a fragrance. Scutellaria baicalensis Root Extract (Baikal skullcap) is a moisturizer, astringent with anti-inflammatory properties. Angelica acutiloba Root Extract (Japanese angelica) is a moisturizer. Morus alba Root Extract (white mulberry) is a moisturizer with whitening/brightening properties. Beta-Glucan has anti-allergic properties. Sodium Hyaluronate and Trehalose are both moisturizers. C14-22 Alcohols are emulsifiers. Stearic Acid is a surfactant, viscosity control agent and an emulsifier. Silica, Hydrogenated Castor Oil Isostearate and Hydroxypropyl Starch Phosphate are all viscosity control agents. Palmitic Acid is an emollient and emulsifier. Cetearyl Alcohol is a surfactant, viscosity control agent and emulsifier. Dimethicone / Vinyl Dimethicone Crosspolymer is a viscosity control agent. PEG-100 Stearate is a surfactant. C12-20 Alkyl Glucoside is an emulsifier. Polyacrylate-13 is a film forming agent. Phytosteryl / Behenyl / Octyldodecyl Lauroyl Glutamate is a moisturizer. Carbomer is a viscosity control agent and emulsifier. Polyisobutene and Xanthan Gum are viscosity control agents. Hydrogenated Lecithin is an emulsifier. Theobroma cacao Extract (Cocoa) is a moisturizer. Polysorbate 20 is a surfactant and emulsifier. Propanediol is a solvent and viscosity control agent. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Alcohol is a solvent. Tromethamine is a pH adjusters. Disodium EDTA is a thickening agent. Phenoxyethanol is a preservative. 
Мострите нямат състава върху тях, но можете да го намерите в CosDNA тук.

Първата съставка след вода е Butylene Glycol, който е разтворител и хидратант. Glycerin е хидратант. Cetyl Ethylhexanoate е емолиент. Butyrospermum parkii Butter (ший) е страхотен хидратант и емолиент. Squalane е хидратант, емолиент, антиокидант, а също така е страхотна съставка за хора със суха и/или дехидратирана кожа. Di-C12-13 Alkyl Malate е емолиент. CyclopentasiloxaneDimethicone и Glyceryl Stearate са емолиенти. Camellia sinensis Leaf Extract (зелен чай) е хидратант, емолиент и антиоксидант. Cyclohexasiloxane е емолиент. Panax ginseng Root Extract (корейски женшен) е емолиент и потенциален антиоксидант. Ophiopogon japonicus Root Extract е съставка използван в традиционната китайска медицина заради противовъзпалителните си свойства. Glycyrrhiza uralensis Root Extract (женско биле) се използва като антиоксидант и емолиент. Също е и чудесна избистряща/избелваща съставка. Paeonia albiflora Root Extract (божур) е хидратант. Nelumbo nucifera Seed Extract (свещен лотос) е съставка, която очевидно има много функции, основната е, че е антиоксидант, емолиент, а има и изследвания, които предполагат, че е ефективна срещу ракови клетки. Polygonatum officinale Rhizome/Root Extract (печат на Соломон) е хидратант.  Lilium tigrinum Flower/Leaf/Stem Extract (тигрова лилия) е хидратант. Rehmannia glutinosa Root Extract е потенциален антиоксидант. Chrysanthemum morifolium Flower Extract (китайска хризантема) е хидратираща съставка. Paeonia suffruticosa Root Extract (дървовиден божур) е антиоксидант. Citrus unshiu Peel Extract (сацума мандарина) е антиоксидант. Adenophora stricta Root Extract  е хидратант. Lycium chinense Root Extract (китайски лициум) е хидратант. Coix cacryma-jobi ma-yuen Seed Extract е потенциален антиоксидант. Angelica tenuissima Root Extract е антиоксидантът и изглежда има антивирусни свойства. Honey е хидратант. Juglans regia Shell Extract (персийски орех) е хидратант и ароматизатор Scutellaria baicalensis Root Extract (байкалски шлемник) е хидратант, астрингент с противовъзпалителни свойства. Angelica acutiloba Root Extract (аралия) е хидратант. Morus alba Root Extract (бяла черница) е хидратант с избелващи/избистрящи свойства. Beta-Glucan има противоалергични свойства. Sodium Hyaluronate и Trehalose са хидратанти. C14-22 Alcohols са емулсифианти. Stearic Acid е сърфактант агент контролиращ вискозността и емулсифиант. SilicaHydrogenated Castor Oil Isostearate и  Hydroxypropyl Starch Phosphate са агенти, контролиращи вискозността. Palmitic Acid е емолиент и емулсифиант. Cetearyl Alcohol iе сърфъктант, агент, контролиращ вискозността и емулсифиант. Dimethicone / Vinyl Dimethicone Crosspolymer е агент, контролиращ вискозността. PEG-100 Stearate е сърфъктант. C12-20 Alkyl Glucoside е емулсифиант. Polyacrylate-13 е агент, правещ филм. Phytosteryl / Behenyl / Octyldodecyl Lauroyl Glutamate е хидратант. Carbomer е агент, контролиращ вискозността и емулсифиант. Polyisobutene и Xanthan Gum са агенти, контролиращи вискозността. Hydrogenated Lecithin е емулсифиант. Theobroma cacao Extract (какао) е хидратант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулсифиант. Propanediol е разтворител и агент, контролиращ вискозността. Ethylhexylglycerin е хидратант. Alcohol е разтворител. Tromethamine е регулатор на pH. Disodium EDTA e сгъстител. Phenoxyethanol е консервант. 

The products has a lot of extracts in the ingredients list. Are all of these useful and beneficial? Most likely not but the ginseng extract is the one that interested me the most. Also licorice extract is proven to be a great brightening ingredient so perhaps we owe these properties to it.
This product as everything else by Sulwhasoo I've tried so far has an amazing super calming ginseng fragrance. It might not be everyone's taste but I absolutely adore it. I love applying this at night, it makes me feel so good and ready to go to bed. It's one of these products I am excited to slap on. The mask is, of course, very hydrating and it leaves my face soft and moisturized but it also gives that healthy glow even after I have washed it off on the next morning. My skin looks really good when I use it. This mask definitely hooked me up for everything with ginseng. I have never used a cream or a sleeping pack that made such a visible difference with my skin. I currently own around 100 ml of this mask in 5 ml samples. 
Продуктът съдържа много екстракти в състава си. Дали всички са полезни и допринасят с нещо? Сигурно не, но екстракта от женшен ме заинтригува най-много. А и екстракта от женско биле е доказан като чудесна избистряща съставка, може би тези свойства дължим на него.
Този продукт, както и всичко останало на Sulwhasoo, което съм пробвала има страхотен успокояващ аромат на женшен. Може да не се хареса на всички, но аз го обожавам. Обичам да нанасям продукта вечер, приготвям се за лягане с него. Един от онези продукти, които нямам търпение да нанеса. Маската е, разбира се, много хидратираща, оставя лицето ми меко и хидратирано, но и ми придава здравословен блясък дори след като съм я измила на другата сутрин. Кожата ми изглежда много добре когато я ползвам. Маската определено ме зариби по всичко с женшен. Никога не съм ползвала крем или маска за спане, която да е направила толкова видима разлика в кожата ми. В момента имам около 100 мл от тази маска на мостри от 5 мл.
This product is really great for everyone in the dry/dehydrated/normal skin range. It seals moisture perfectly and my skin always feels soft and hydrated the next day.

The ingredients took me absolutely forever because I spend hours researching them for actual science-proven or at least possible skin benefits. No wonder I've been doing this review for 3 months already.

What I like:
 • Can be found affordable on samples 
 • Amazing fragrance 
 • Creamy soft texture 
 • It doesn't leave a greasy feeling
 • Keeps skin moisturized all night
 • Brightening properties 
What I don't like: 
 • Full size is quite expensive 
All in all: 5/5Have you tried this sleeping pack and did you like it ?

This post is part of the AB See Party. 
Продуктът е наистина страхотен за всички с тип суха/дехидратирана/нормална кожа. Заключва хидратацията перфектно и кожата ми винаги е мека и хидратирана на следващия ден.

Съставките ми отнеха векове и прекарах часове в четене за тях за истински научно доказани или поне възможни ползи от тях. Нищо чудно, че пиша това ревю от 3 месеца.

Какво ми харесва:
 • Може да се намери евтино на мостри
 • Страхотен аромат
 • Кремообразна мека текстура
 • Не оставя мазно усещане 
 • Хидратира кожата цяла вечер 
 • Избистрящи свойства 
Какво не ми харесва:
 • Пълният размер е доста скъп
Обща оценка: 5/5Пробвали ли сте тази маска за спане и хареса ли ви?

Тази публикация е част от AB See Party. 


Tuesday, June 14, 2016

EMPTIES: Sheet masks May 2016

If you are a beauty blogger or into cosmetics and skincare and you aren't using sheet masks regularly, you must be living under a rock! Sheet masks have been the skincare it thing for a good couple of years and while being a fan of them I almost never write about them. That's mostly due to the fact that I used them up quickly and if I start reviewing them all I simply clutter the blog with only sheet masks reviews. But I imagine a short empties reviews will come handy.  Ако сте бюти блогър или си падате по козметиката и грижата за кожата, и не ползвате памучни маски редовно, сигурно живеете в пещера! Памучните маски са популярни в грижа за кожата от няколко години и въпреки че съм им фен, почти никога не пиша за тях. Най-вече тъй като ги използвам бързо и ако започна да пиша за всички, блогът просто ще се задръсти само с ревюта за маски. Но предполагам, че кратки ревюта на празни опаковки ще са полезни. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
These masks all have a gorgeous packaging but this one in particular makes me feel really happy. I am a huge fan of tomatoes and the idea of tomatoes in skincare really excites me. Tomatoes have brightening properties and this mask really brightens visibly after use, probably because Niacinamide, a great brightening ingredient, is 5th on the ingredient list. Alcohol comes after the Niacinamide and despite being quite sensitive to it usually, it didn't bother me at all in the mask. The mask itself is quite hydrating, it's soaked in looots of serum and there is a lot left for your whole body after 30-40 minutes of sheet masking. The serum is a clear liquid and it has a subtle but really pleasant tomato scent. The mask doesn't leave a sticky feeling. Fit is so-so with this mask being way too big for my face but I have really smol face so it happens every time. I had ordered 7 of those originally, I ended up buying 7 more. This will probably become a holy grail mask for me because it's both effective and affordable.


Innisfree It's Real Adlay Mask 
If you are like and you have to google what the heck is adlay, it's grain tropical plant common in Southeast Asia. Apparently it's a plant used in the traditional eastern medicine. The fit of this mask was also so-so, Innisfree masks are all slightly too big for me.  The mask had a lot of clear liquid serum and it moisturized perfectly. It also provided some brightening but quite honestly I am not sure I would go for it again. I didn't like the fragrance.

It's Skin Aloe Calming Masking Sheet 
Quite honestly, this mask was so unimpressionable that I don't really remember that much about it. I remember I felt deceived that the packaging was cute but the actual mask was rather dull. I forgot to add this mask to my spreadsheet so at this point I can't recall anything else that I wouldn't buy it again. 
Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato 
Тези маски имат невероятно опаковка, но тази специално много ме радва. Много обичам домати и идеята за домати в козметиката ми допада. Доматите имат избистрящи свойства и тази маска наистина видимо избистря след употреба, сигурно благодарение на Niacinamide, страхотна избистряща съставка, която е 5-та в състава. Alcohol е следваща съставка след Niacinamide и въпреки че по принцип съм чувствителна към него, не ми пречеше в маската. Самата маска е доста хидратираща и е попила доооста серуми и остава много за цялото тяло дори след 30-40 минути носене. Серумът е прозрачна течност и има лек, но приятен аромат на домати. Маската не оставя лепнещо усещане. Размерът не е идеален, маската е много голяма за лицето ми, но и то си е малко по-принцип и всеки път ми се случва. Бях си поръчала 7 от тях първоначално и после си поръчах още 7. Това сигурно ще ми стане една от най-любимите маски тъй като ефективна и евтина.

Innisfree It's Real Adlay Mask 
Ако сте като мен и ви се е наложило да видите какво е adlay (салеп). Това е тропическо растение, което често се среща в Югоизточна Азия. Явно е растение, което се използва в традиционната източна медицина. Тази маска също не ми пасна добре. Маските на Innisfree все са ми малко големи. Тази маска имаше много прозрачен течен серум и хидратираше перфектно. Имаше и леко избистряне, но май не бих я взела пак. Не ми хареса аромата. 

It's Skin Aloe Calming Masking Sheet 
Честно казано, тази маска беше толкова невпечатляваща, че не си спомням почти нищо за нея. Помня, че се чувствах заблудена, защото опаковката беше готина, но самата маска беше скучна. Забравих да я включа в таблицата ми и си спомням само, че не бих я купила отново. 
Tony Moly I'm Real Seaweeds Mask Sheet Skin Purifying
I really really end up liking these Tony Moly masks overall with their cute packaging. The seaweed mask was lovely. The fit is pretty bad because these masks are too big for me but they are super well soaked in serum. This one had a cleat liquid essence and a soapy floral fragrance. This mask is super hydrating and it leaves no sticky film behind, so considering the price, I think I would most likely end up repurchasing it one day.

Tony Moly I'm Real Avocado Mask Sheet Nutrition
This mask has the same fit as all the other Tony Moly ones, it had creamy white essence, very well soaked. The fragrance was soapy and rather pleasant. This mask contains Mineral Oil as top ingredient and I was scared it will clog my pores but things change, latest results show mineral oil is not clogging my pores. I remember I used this after applying my AHA and usually my face gets super reds afterwards, 30 minutes with this sheet mask calmed and hydrated my skin perfectly. Another mask I'd love to use again.

Tony Moly I'm Real Red Wine Mask Sheet Pore Care
The red wine mask is probably the first and the only one that's disappointing. This mask had a clear liquid essence, it was well soaked. The mask had a subtle flower-y scent that didn't have anything to do with red wine which is a shame because I'd love to smell like red wine while having it on (and sipping some actual red wine, ahh)! The mask was the least hydrating one from the whole series, it offered some slight brightening but nothing worth the repurchase honestly. Out of the whole I'm Real pack this is the only nope I have so far but I still have half of them yet. 
Tony Moly I'm Real Seaweeds Mask Sheet Skin Purifying
Тези маски на Tony Moly със сладурестата опаковка като цяло много ми харесаха. Маската с водорасли беше чудесна. Изобщо не ми пасна, защото тези маски са огромни, но са много добре напоени със серум. Тази имаше прозрачна течна есенция и аромат на флорален сапун. Маската е много хидратираща и не оставя филм след употреба, и предвид цената сигурно ще си я купя отново.


Tony Moly I'm Real Avocado Mask Sheet Nutrition
Тази маска е със същия размер като останалите, има кремообразна бяла есенция, много добре напоена. Ароматът е сапунен и по-скоро приятен. Маската съдържа Mineral Oil като топ съставка и се притеснявах, че ще ми запуши порите, но нещата са се променили и скорошните резултати показват, че минералното олио не ми запушва порите. Нанесох я след AHA и обикновени лицето ми е много червено тогава, 30 минути с маската и кожата ми се успокои и хидратира чудесно. Бих ползвала отново.

Tony Moly I'm Real Red Wine Mask Sheet Pore Care
Маската с червено вино сигурно е първата и единствената разочароваща. Тази маска има прозрачна течна есенция, добре е напоена. Има лек флорален аромат, който нямаше нищо общо с червено вино за съжаление, защото аз много бих искала да си мириша на него (докато си пия истинско, аа)! Тази маска беше най-малко хидратиращата от цялата серия, леко избистри, но не си струва да се купува пак, честно казано. От целият комплект I'm Real само тази не ми хареса, а все още ми остават половината. 
Etude House I Need You Snail Mask Sheet 
This is one of Etude House's creamy masks and it's very loved in the AB community. Don't get me wrong this is a very good mask but it doesn't have the wow, I wanna repurchase 10 of those factor for me. The whole I Need You range is excellent, super affordable and totally worth the money. But Etude House decided to discontinue them (why do brands always do that with their best products, it makes no sense!?) and I am currently waiting for all the masks from the new range... but that is another story. This mask has a really decent fit except for the nose which is way too small for me (I get it EH, I have a big one!). This mask is super hydrating, the essence absorbs quickly after removal of the mask and it doesn't leave a sticky feeling. The Etude House masks are all very well soaked but not as much as the Tony Moly I'm Real ones. The mask had a floral scent.

Etude House I Need You Honey Mask Sheet 
This mask has the usual fit so I'll skip that part and I'll go straight to the fragrance. It has a lovely honey scent that I really enjoy and I find very soothing! This mask is super hydrating as the top ingredient would suggest. It has creamy white essence and it's super well soaked. It leaves a slight sticky residue but I don't mind those personally. I'd definitely get that again given the chance. I am not sure if there is a similar one in the new line.

Etude House I Need You Bamboo Mask Sheet 
Again, same fit as the rest Etude House masks. Bamboo masks are supposed to be hydrating. This mask had a subtle floral scent and I think I am becoming addicted to bamboo products because of the fresh fragrance. I kinda love aloe for the same reason. This mask has a clear liquid serum, it feels very hydrating and my face was really soft afterwards. The essence absorbs quickly after removal of the mask and it doesn't leave a sticky feeling. 
Etude House I Need You Snail Mask Sheet 
Това една от кремообразните маски на Etude House и е много харесвана от AB обществото. Това наистина е много добра маска, но за мен няма уау, трябва да си купя фактор. Цялата I Need You серия е отлична, много достъпна и изцяло си струва парите. Но Etude House решиха да я спрат от производство (защо марките винаги спират най-добрите си продукти, няма никакъв смисъл!?) и в момента чакам маските от новата им серия... но това е друга история. Тази маска ми пасва доста добре, с изключение на носа, който е много малък за мен (благодаря за напомнянето EH!). Тази маска е много хидратираща, есенцията се абсорбира бързо след премахване на маската и не остава лепкаво усещане. Маските на Etude House всички са много добре напоени, но не чак като Tony Moly I'm Real. Тази маска има флорален аромат.

Etude House I Need You Honey Mask Sheet 
Тази маска ми пасва както и останалите, затова ще ви говоря директно за аромата. Има чудесен аромат на мед и много ми харесва, много е успокояващ! Тази маска е супер хидратираща както и топ съставката предполага. Има кремообразна бяла есенция и е много добре напоена. Оставя лек лепкав филм, но на мен не ми пречи. Определено бих си я взела отново, ако мога. Не знам дали има подобна в новата серия.

Etude House I Need You Bamboo Mask Sheet 
Отново, маската е същия размер както и останалите. Маските с бамбук би трябвало да са хидратиращи. Тази маска има лек флорален аромат и мисля, че се пристрастявам към продуктите с бамбук, заради свежестта им. Харесвам алоето поради същата причина. Тази маска има прозрачен течен серум, усеща се хидратираща и лицето ми е много меко след нея. Есенцията се абсорбира бързо след премахването на маската и не оставя лепкаво усещане. 
Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Tea tree is usually used to dry and calm pimples and I've always been scared of tea tree masks being too aggressive but that was not the case at all. This mask is as big as all the other Tony Moly ones and it has a very distinctive herbal tea tree scent which some people might find too strong for their taste but I am fine with it and I even find it calming. I was really scared about using this on my post-AHA face but I decided to go for it anyway. Wise choice, the mask actually calmed my red skin and it left it supple and hydrated. The mask has a clear liquid serum. That one's definitely a hit, I would keep some of those for when my skin hates me. 

Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
This was the first mask I tried from the Tony Moly pack and so far the most impressive! I absolutely fell in love with this mask! It has such a sweet lemon scent and it's a pleasure putting it on. On top of that, this is the only mask from the whole pack to have Niacinamide as 5th ingredient and I already mentioned how much I love the ingredient. This mask left my face not only hydrated but visibly boosted and brightened and I was almost sad I used it at night and not in the morning so I can take advantage of that beautiful healthy glow! Well... I actually have 7 more of those masks now. I highly recommend you this one!

Tony Moly I'm Real Pomegranate Mask Sheet Elasticity
The mask has the usual fit and the usual clear liquid serum texture. So far all the pomegranate masks I've tried have been a little bit of a let down because they never quite nail the fragrance, this one feels too perfume-y as well. Performance-wise, this is a good mask. It hydrated my skin really nicely and it left it soft and smooth after use. Maybe I would repurchase. 
Tony Moly I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing
Чаеното дърво обикновено се използва, за да изсуши и успокои пъпки и винаги съм се плашела от маски с него, че са много агресивни, но изобщо не се оказа така. Маската е също толкова голяма колкото и останалите на Tony Moly и има много разпознаваем билков аромат на чаено дърво, който някои хора могат да намерят за много силен, но на мен дори ми харесва. Притеснявах се да я ползвам на лицето ми след AHA, но го направих. Добър избор, маската всъщност успокои червената ми кожа и я остави мека и хидратирана. Маската има прозрачен течен серум. Тази определено е попадение, бих си я взела пак за дните когато кожата ми ме мрази.

Tony Moly I'm Real Lemon Mask Sheet Brightening
Тази маска беше първата, която пробвах от Tony Moly комплектът и засега най-впечатляващата! Направо се влюбих в тази маска! Има такъв прекрасен лимонов аромат и е удоволствие да я ползвам. Освен това, това е единствената маска, която има Niacinamide като 5-та съставка и както вече споменах, я обичам. Тази маска остави лицето ми не само хидратирано, но и видимо избистрено и почти ми беше тъжно, че я ползвах вечер, а не сутрин и не можах да се възползвал от този здравословен блясък! И... всъщност вече имам още 7 от тези маски. Горещо я препоръчвам!

Tony Moly I'm Real Pomegranate Mask Sheet Elasticity
Тази маска има обичайната форма и обичайната прозрачна течна текстура на серума. Засега всички маски с нар са били леко разочароващи, защото никога не уцелват аромата, и този е много парфюмен. Що се отнася до ефекта, маската е добра. Хидратира кожата ми много добри и я остави мека и приятна след употреба. Може би ще купя отново. 
Purederm Red Ginseng Essence Mask 
This is the only mask I have reviewed before and you can find the review here. I really like this mask and when I used this one, I hadn't slept for more than 3 hours per night for 2 days and I had just come back from a night out at 3 am at the hotel, I just put that on after washing my face with cleanser, my silicon mask and I fell asleep right away. Interestingly in the morning I found the mask on the night table next to me so apparently I took it off while sleeping because I didn't recall doing it. My face felt great on the next day, especially for someone who hadn't slept in 3 days. The mask has a rather decent fit, being too small on my nose. It has a clear liquid essence, moderately soaked and it smells like hanbang! <3 Overall I love it and I will continue to re-purchase it.

Etude House I Need You Coenzyme Q10 Mask Sheet 
This mask has the same fit the other EH masks have. It has a creamy white essence and it's super well soaked. The fragrance is perfume-y. This mask provides decent hydration and good brightening but I am not sure if I would get it again because it isn't something impressive.Purederm Red Ginseng Essence Mask 
Това е единствената маска, за която съм писала преди и ревюто можете да видите тук. Много харесвам тази маска и когато я ползвах не бях спала повече от 3 часа на нощ от 2 дни и тъкмо се бях прибрала в 3 сутринта в хотела, просто си я сложих след като си измих лицето с клийнзър и заспах моментално. Най-интересното е, че сутринта я намерих на нощното шкафче до мен, така че явно съм я свалила докато спя, защото не си спомнях. Лицето ми се чувстваше страхотно на следващия ден, особено за човек, който не беше спал вече 3 дни. Маската ми пасва по-скоро добре, малка на носа. Има прозрачна течна есенция, средно напоена и ухае на hanbang! <3 Като цяло я обичам и ще продължа да си я купувам.

Etude House I Need You Coenzyme Q10 Mask Sheet 
Тази маска има същата форма като другите маски на EH. Има кремообразна бяла есенция и е много добре напоена. Ароматът е парфюмен. Тази маска дава достатъчна хидратация и добро избистряне, но не съм сигурна, че ще я взема отново, защото не е чак толкова впечатляваща. 
These were all my recent sheet mask empties, would you like #SheetMaskEmpties to become a permanent category in the blog? Have you used any of these sheet masks and did you like them?

You can find my sheet mask spreadsheet here
Това са всичките ми скорошни празни опаковки на памучни маски, бихте ли искали #SheetMaskEmpties да стане перманентна категория в блога? Пробвали ли сте някои от тези маски и харесаха ли ви?

Можете да намерите таблицата ми с маски тук

Wednesday, June 1, 2016

REVIEW: Mizon All In One Snail Repair Cream

If you are into k-beauty and Asian beauty, I am pretty sure you have heard about this cream. This product is what made Mizon a blogger favorite brand. This is my third... or second tube (should write these things down, ugh) and I am not planning on replacing it.  Ако се интересувате от к-бюти и азиатска козметика, сигурна съм, че сте чували за този крем. Този продукт всъщност направи Mizon любимец на блогърите. Това е третата ми... или втората опаковка (наистина трябва да си ги записвам тези неща) и не смятам да го заменям 
I buy the 35 ml size but there's also a 75 ml tub. I always pick this one because it's easier to store and it's not as heavy plus the price per ml comes out almost the same. This size is around $6 in RoseRoseShop and shipping is another $2,50 but if you pick up other Mizon stuff it comes out super affordable. This cream claims it contrains 92% snail extract which is pretty impressive (although we know most of this is water but still).

The product claims it does a bunch of stuff like promoting skin repair and helping with anti-aging. 
Аз купувам 35 мл размера, но има и 75 мл буркан. Винаги избирам този обаче, защото се съхранява по-лесно и не е толкова тежък, а цената на мл е същата. Този размер е около $6 в RoseRoseShop, а доставката е още $2,50, но ако си вземете още неща на Mizon излиза много изгодно. Този продукт твърди, че съдържа 92% екстракт от охлюви, което е доста впечатляващо (въпреки, че си знаем, че по-голямата част е вода).

Този продукт твърди, че прави доста неща, като стимулирането на заздравяването на кожата и помощ в борбата със стареенето. 
The first ingredient is Snail Secretion Filtrate which does a bunch of exciting stuff like promoting skin repair and growth of skin cells. Also it supposedly has some antimicrobial functions because snails use it to protect themselves from pathogens. Back in the day, when I first started using THE snail, there were no studies on what it truly does but that has probably changed and I should look into it (mental notes). Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate are olive oil derived emulsifiers. Cetearyl Alcohol and Stearic Acid are emulsifiers, surfactants and viscosity control agents. Glyceryl Stearate is an emollient and emulsifier. Hydrogenated Vegetable Oil and Dimethicone are emollients. Triethanolamine is a pH adjuster. Carbomer is a viscosity control agent and an emulsifier. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. PEG/PPG-17/6 Copolymer is a solvent. Polyacrylate-13 is a film forming agent. Polyisobutene is a viscosity control agent. Polysorbate 20 is surfactant and emulsifier. Sodium Polyacrylate is a viscosity control agent. Caprylyl Glycol is a moisturizer and emollient. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Tropolone may have anti-inflammatory and antioxidant properties. Adenosine has anti-aging properties. Sodium Hyaluronate is a moisturizer. Portulaca oleracea Extract (purslane) may have anti-inflammatory properties. Betula platyphylla japonica Juice (Japanese white birch) is a skin conditioning agent. Arnica montana Flower Extract (mountain arnica) is an astringent with anti-inflammatory properties. Artemisia absinthium Extract (mugwort) is a skin conditioning agent. Achillea millefolium Flower Water (yarrow) is a fragrance. Gentiana lutea Root Extract (gentian) has anti-inflammatory and antibacterial properties. Alcohol is a solvent. Camellia sinensis Leaf Extract (green tea) is a moisturizer, antioxidant, emollient and astringent. Centella asiatica Extract (centella) has anti-inflammatory properties. Copper Tripeptide-1 is a great ingredient, it promotes wound healing, and it has antioxidant and anti-inflammatory properties. Human Oligopeptide-1 (aka EGF) promotes epidermal cell growth. Propylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Rubus idaeus Fruit Extract (red raspberry) is a skin conditioning agent. Beta-Glucan is a skin conditioning agent. Palmitoyl Pentapeptide-4 is a moisturizer. Disodium EDTA is viscosity control agent.

You can find the ingredients here
Първата съставка е Snail Secretion Filtrate, коя прави куп прекрасни неща като стимулирането на възстановяването на кожата и растежа на клетките. Предполага се, че има и антимикробни функции, защото охлювите го използват, за да се предпазват от патогени. Когато за първи път започнах да ползвам слуз от охлюви, нямаше никаква проучвания какво всъщност прави, но това сигурно вече се е променила и трябва да потърся (записвам си на ум). Cetearyl Olivate и Sorbitan Olivate са емулсифианти. Cetearyl Alcohol и Stearic Acid са емулсифианти, сърфактанти и агенти, контролиращи вискозността. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. Hydrogenated Vegetable Oil и Dimethicone са емолиенти. Triethanolamine е регулатор на pH. Carbomer e агент, контролиращ вискозността и емулсифиант. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. PEG/PPG-17/6 Copolymer е разтворител. Polyacrylate-13 е агент, правещ защитен филм. Polyisobutene e агент, контролиращ вискозността. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулсифиант. Sodium Polyacrylate е агент, контролиращ вискозността. Caprylyl Glycol и хидратант и емолиент. Ethylhexylglycerin е хидратант. Tropolone може би има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Adenosine има антиейдж свойства. Sodium Hyaluronate е хидратант. Portulaca oleracea Extract (тученица) може би има противовъзпалителни свойства. Betula platyphylla japonica Juice (японска бяла бреза) е подхранваща съставка. Arnica montana Flower Extract (планинска арника) е стягащ агент с противовъзпалителни свойства. Artemisia absinthium Extract (див пелин) е подхранваща съставка. Achillea millefolium Flower Water (равнец) е ароматизатор. Gentiana lutea Root Extract (тинтява) има противовъзпалителни и антимикробни свойства. Alcohol е разтворител. Camellia sinensis Leaf Extract (зелен чай) е хидратант, антиоксидант, емолиент и стягащ агент. Centella asiatica Extract (азиатска центела) има противовъзпалителни свойства. Copper Tripeptide-1  е чудесна съставка, стимулира зарастването на рани, има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Human Oligopeptide-1 (също и EGF) стимулира растежа на епителните клетки. Propylene Glycol е разтворител и хидратант. Rubus idaeus Fruit Extract (червена малина) е хидратант. Beta-Glucan е хидратант. Palmitoyl Pentapeptide-4 е хидратант. Disodium EDTA е контролиращ вискозността агент.

Можете да намерите съставките тук
It is already visible from the ingredients list but this cream isn't exactly a moisturizer because it doesn't have enough moisturizing ingredients. For me it's something between an essence and a serum with a creamy texture. The product doesn't have a fragrance but it has a subtle scent.  Вече се вижда от съставките, но този крем не е точно хидратант, защото няма достатъчно хидратиращи съставки. За мен е нещо между есенция и серум с кремообразна текстура. Продуктът няма добавен парфюм, но има лек аромат. 
This product has the most visible effect on damaged skin actually. Snail mucus is has excellent healing properties and I've experienced it first hand after applying it on burns, cuts and insect bites. On my face, I mostly use it as an essence. I used to go with my essence first and then apply this cream but now I've switched and I apply it first after toner (or sheet mask). Honestly I don't see any difference and you can go with it as you wish but I certainly recommend adding it before heavier products. This is a cream, that I feel, needs to be absorbed by the skin so your face gets all the goodies from the snail mucus. I would highly recommend this or the ampoule to those of you looking for a serum/essence that's affordable but effective. Overall, the Mizon Snail line is packed with great ingredients and it comes out reeeeally forgiving on your wallet. I have also reviewed the Black Snail AIO Cream which I find identical to this one and the Snail Recovery Gel which is the cheapest alternative to all of them. Expect a review for the Snail Repair BB very soon because I've been in love with it since I got it.  Продукта има най-видим ефект на увредена кожа всъщност. Слузта то охлюви има отлични лечебни свойства и съм пробвала лично да я нанасям на изгаряния, порязвания и ухапвания от насекоми. На лицето ми, предимно я използвам като есенция. Преди първо нанасях есенцията и после този крем, но сега ги размених и го нанасям първи след тоник (или памучна маска). Аз не виждам разлика и може да го нанасяте както решите, но определено съветвам да го ползвате преди по-тежките продукти. Този крем, според мен, трябва да се абсорбира от кожата, за да се усвои оптимално слузта от охлюви. Силно бих го препоръчала, заедно с ампулата за тези, които си търсят серум/есенция, които са достъпни, но ефективни. Като цяло, Snail линията на Mizon е пълна с хубави съставки и е мнооого прощаваща на портмонето. Писала съм и за Black Snail AIO Creamкойто за мен е идентичен на този, и Snail Recovery Gelкоято е евтина алтернатива на всичките. Очаквайте ревю за Snail Repair BB-то много скоро, защото се влюбих в него откакто го получих.
 
As you can probably imagine already, I am a huge fan of the Mizon Snail line, it's both affordable and effective. I always have one of the products at home and they've been a part of my base routine for years. If you haven't hopped in the snail bandwagon yet, you should totally do it right now!

What I like: 
 • Affordable (around $6) 
 • Decent amount of product (35 ml) 
 • Portable packaging
 • Very economical 
 • Fragrance free 
 • Pleasant texture
 • Promotes skin healing
 • Gets absorbed super quickly
What I don't like: 
All in all: 5/5


I am considering doing sheet mask empties because I never have the time to talk about all the sheet masks I use, would you find those interesting? I am also considering doing sample empties/first impressions because I've been going through my stash lately.


This post is part of the AB See link party!
Както сигурно можете да си представите съм огромен фен на Snail линията на Mizon, тъй като е хем достъпна, хем ефективна. Винаги имам един от техните продукти вкъщи и са част от рутината ми от години. Ако не сте се зарибили по охлювите вече, време е да го направите!

Какво ми харесва: 
 • Достъпен (около $6) 
 • Разумно количество продукт (35 мл) 
 • Преносима опаковка
 • Много икономичен
 • Без парфюми
 • Приятна текстура
 • Стимулира възстановяването на кожата
 • Абсорбира се бързо
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5


Обмислям да направя празни опаковки на хартиени маски, тъй като никога не ви говоря за хартиените маски, които ползвам, дали ще ви е интересно? Обмислям и празни сашета на мостри/първи впечатления, защото се опитвам да ги ползвам напоследък.

Тази публикация е част от линк партито AB See!


Friday, May 20, 2016

TALK: Why you should use sunscreen & thoughts on sun protection

I've been meaning to make a sun protection post for ages.

In this post you will see:

 • How tanning works
 • Why you need to protect your skin from the sun
 • How is sun protection measured
 • How to use sunscreens & why sunscreen in makeup is not a sufficient protection
 • Common UV filters 
 • My personal experience after I started using sunscreen daily 
 • My sun protection arsenal
Искам да направя публикация за слънцезащита от векове.

В тази публикация ще видите:

 • Как се хваща тен
 • Защо трябва да предпазвате кожата си от слънцето
 • Как се измерва слънцезащитата
 • Как се използва слънцезащитата & защо слънцезащитата в грима не е достатъчна
 • Често срещани UV филтри
 • Личният ми опит след като започнах да използвам слънцезащита ежедневно
 • Моят слънцезащитен арсенал 
I grew up in a country where sunscreen was a magical product we use exclusively at the beach. Even now when I say I wear sunscreen daily  in Europe (even during the winter) I get the look. I am not a fan of getting tanned, maybe because I never really got any but the sunburns I had really weren't that fun. Don't get me wrong, I am not against the tan itself. Tan looks lovely on a lot of people!

But what exactly is tanning? 

It's the production of melanin by the skin cells called melanocytes. When the cells are exposed to UV rays, they produce melanin to defend themselves. The melanin production is mainly stimulated by UVB. That's the tan that lasts longer (few weeks). UVA rays cause oxidative stress which oxidizes the melanin and darkens it but it doesn't stimulate the production of more melanin.

The tan created by UVB is actually protective against UV damage. It's the skin's defense system. But if tan has appeared, it means the skin has already suffered some DNA damage caused by the UV. 
Израснах в държава където слънцезащитата е магически продукт, който се носи ексклузивно на плажа. Дори и сега когато нося слънцезащита ежедневно в Европа (дори и през зимата) ме гледат странно. Не съм фен на тенът, може би защото така и не се сдобих с такъв, но пък изгарянията бяха един тон. Всъщност не съм против самият тен. Тенът изглежда чудесно на много хора!

Но какво точно е хващането на тен?

Това производство на меланин от кожни клетки наречени меланоцити. Когато клетките са изложени на UV лъчи, те произвеждат меланин, за да се защитят. Производството на меланин е стимулирано основно то UVB. Това е тенът, който издържа по-дълго (няколко седмици). UVA лъчите предизвикват оксидативен стрес, който оксидира меланина и го потъмнява, но не предизвиква производство на още меланин.
Тенът създаден от UVB всъщност защитава кожата от UV увреждания. Това е системата за защита на клетката. Но ако тенът вече се е появил, означава, че кожата вече е получила някакво увреждане на ДНК-то от UV лъчите. 
Why you should protect yourself from the sun?

The first and the scariest side-effect of sun damage is skin cancer. As stated in this study, 70% of the skin cancer diagnosed every year in the US is caused by the repeated exposure to sunlight. Skin cancer is no joke and it could happen to anyone, pale and fair people have a significantly greater risk of getting skin cancer. The same study says that mutations of the protein p53, also known as the genome guardian, occur way before the development of skin cancer. This protein is extremely important for the normal functioning of the cells and is very often mutated in many types of cancer. What that means is that damage is happening after regular exposure to strong UV rays, even if you can't see it. This study suggests that sunburns during childhood put you at risk for squamous cell carcinoma while sunburns at any age are associated with basal cell carcinoma.Another sun damage effect is photoageing. I have said it many times and I will continue to repeat it. The best and the cheapest in the long term anti-age product you could use is sunscreen. As stated in this study, photoageing of the dermis is associated with sun exposure. UVA can permeate the dermis and damage it by changing its structure. In the long term, frequent UVA exposure leads to reduction of elasticity of the skin. Infrared rays (IR) are also promoting photoageing by breaking down collagen. Physical UV filters block the IR but most chemical filters don't. If you'd like to see the invisible damage the sun does on our skin and how sunscreen protects it, check this video where an ultraviolet camera was used to show the sun's effects.  
Защо трябва да се предпазвате от слънцето?

Първият и най-страшният страничен ефект от слънчевите увреждания е рак на кожата. Както пише в това изследване, 70% до рака на кожата диагностициран в САЩ за една година е причинена от редовно излагане на слънце. Ракът на кожата не е шега и може да се случи на всеки, а много светли и светли хора имат значително по-висок риск да получат рак на кожата. Същото проучване казва, че мутации на протеина p53, често наричан пазител на генома, се получават много преди развитието на рак. Този протеин много важен за нормалното функциониране на клетките и често е мутирал в много видове рак. Това значи, че уврежданията се случват след редовно излагане на силни UV, дори и да не ги виждате. Това изследване предполага, че слънчеви изгаряния по време на детството увеличават риска от сквамозен карцином, докато изгаряния на всяка възраст са асоциирани с базалноклетъчен карцином.

Друго слънчево увреждане е фотостареенето. Казвала съм го много пъти и ще продължавам да го казвам. Най-добрият и най-евтиният в дългосрочен план антиейдж продукт, който можете да използвате е слънцезащита. Както пише в това изследване, фотостареенето на дермата е асоциирано с излагане на слънце. UVA проникват в дермата и я увреждат, променяйки структурата ѝ. В дългосрочен план, често излагане на UVA води до намаляване на еластичността на кожата. Инфрачервените лъчи (IR) също стимулират фотостареенето, разграждайки колагена. Физичните UV филтри блокират IR, но повечето химични филтри не го правят. Ако искате да видите невидимите увреждания на кожата предизвикани от слънцето и как слънцезащитата ни предпазва, погледнете това видео, заснето с ултравиолетова камера. 
How is sun protection measured? 

UVB

I believe most people have heard about SPF (sun protection factor), it's a ranking system for the protection against UVB. Currently SPF 50 is the highest one in Europe and it blocks 98% of the UV rays. SPF 30 blocks 97% of the UVB rays. SPF 15 blocks 93% of the UV rays. So it's not true SPF 50 is 2 times better and more protecting than SPF 30. So what do the numbers 15, 30, 50 mean?

SPF 15 will protect you for 15 times longer than it would normally take you to get a sunburn. And about how long it would normally take you to get a sunburn without protection depends on your skin color. So if it normally takes you 30 minutes to get red when exposed to sun, SPF 15 will protect you for 450 minutes. But please, please keep in mind, this protection is valid only if you apply the necessary quantity of sunscreen (more about that a bit later) and you don't keep in consideration sweating and wiping off the product. In other words, this is highly hypothetical number and you should re-apply regularly when exposed to strong sun.

UVA 


In Europe we measure UVA in PPD (persistent pigment darkening). In Europe, you can often see that UVA sign with the circle somewhere on your sunscreen. That sign means the PPD corresponds to 1/3 of the number of the SPF. For SPF 50 with such sign, it means the PPD is of 16+ which is the highest possible.


In East Asia, they use PA (protection A?) instead of PPD, which is less precise. A PA+ corresponds to a PPD around 2-4. A PA++ corresponds to PPD around 4-8. A PA+++ corresponds to PPD higher than 8. A PA++++ corresponds to PPD higher than 16. Again another tricky part is that Japan uses a system of four pluses (so everything PA++++ corresponds to PPD 16+) but Korea uses a system of three pluses and it is impossible to know if PA+++ on a Korean sunscreen means PPD 8 or 16.

When it comes to the protection, the same thing is valid for the PPD. A PPD of 8 would allow you 8 times longer exposure than normal. As you can see, the UVA protection is kinda limiting. Because even if you have an SPF 50, your PPD will be 16+ which is why regular re-application is very important (I am starting to repeat myself here). Figuring out the protection of your sunscreen can be kinda tricky, especially since there aren't so many credible resources when it comes to how UVA protection works but once you get it, it's easy, I promise.
Как се измерва слънцезащитата?

UVB

Мисля, че повечето хора са чували за SPF (слънцезащитен фактор), това е система на измерване на защитата срещу UVB. В момента SPF 50 е най-високата в Европа и блокира 98% от UV лъчите. SPF 30 блокира 97% от UVB лъчите. SPF 15 блокира 93% от UV лъчите. Така, че не е вярно, че SPF 50 ни защитава 2 пъти по-добре от SPF30. Тогава какво означават цифрите 15, 30, 50?

SPF 15 ще ви защити 15 пъти по-дълго отколкото нормално би ви отнело, за да изгорите. А колко време ще ви отнеме да изгорите без слънцезащита зависи от цвета на кожата ви. Ако по принцип се зачервявате за 40 минути след излагане на слънце, SPF 15 ще ви защити за 450 минути. Но моля, моля, имайте предвид, че тази защита е валидна само ако нанесете необходимото количество продукт (за това малко по-късно) и не взимате предвид потене и избърсване на продукта. С други думи, това е съвсем хипотетично число и трябва да нанасяте отново редовно когато сте изложени на силно слънце.

UVA 


В Европа измерваме UVA в PPD (персистиращо пигментно потъмняване). В Европа, често можете да видите ето този UVA знак с кръгчето някъде върху слънцезащитата. Този знак означава, че PPD-то отговаря на 1/3 от числото на SPF. За SPF 50 с такъв знак, PPD е от 16+, което е най-високото възможно.

В Източна Азия използват PA (защитата A?) вместо PPD, която е по-малко прецизна. PA+ отговоря на PPD около 2-4. PA++ отговаря на PPD около 4-8. PA+++ отговаря на PPD по-голямо от 8. PA++++ отговаря на PPD по-голямо то 16. Отново, малък проблем е, че Япония използва система с четири плюса (значи всичко с PA++++отговаря на PPD 16+), но Корея използва система от три плюса и е невъзможно да се знае дали корейската слънцезащита има PPD от 8 или от 16.

Когато става въпрос за защитата, същото нещо е валидно и за PPD, PPD от 8 ви позволява 8 пъти по-дълго излагане от нормално. Както виждате, UVA защитата е леко лимитираща. Дори и да имате SPF 50, PPD-то ще бъде 16+, затова и трябва редовно да нанасяте отново (вече започвам да се повтарям). Да разберете защитата на слънцезащитния ви крем може би изглежда малко сложно, особено тъй като няма много надеждни източници, които да обясняват как работи UVA защитата, но веднъж щом го схванете е лесно.
How to use sunscreen? 

For your face, it's easy. You need to use 1/4 of a teaspoon which corresponds 2 mg per cm^2 of skin. For your whole body you need roughly around 30 ml. Of course, that really really depends on your size. For example, I need a bit less for my face.

You need to apply chemical UV filters on clean skin (after your skincare routine and before makeup) and 20-30 minutes before sun exposure. Chemical filters bind to your skin, so it's very important you give them the time to do so, otherwise you might destabilize them if you go out directly after application. Also, you need to give them a good 5 minutes to dry if you are applying makeup on top because if you go on with your foundation/BB/CC, you will simply wipe them off.


Most sunscreens aren't sweat proof so you must re-apply often during the summer. Thankfully, most formulas are waterproof nowadays but it's still advised to re-apply if you've been in a pool/ the sea.


Why a moisturizer/foundation/BB cream cannot be used as a sole source of sun protection even if it says it has SPF? 

It's simple, you don't apply the needed amount of it. That part where I said you need around 1/4 of a teaspoon for your face, think about it. Do you apply that much of your moisturizer or foundation? Because I don't. Most likely you are applying 4 times less than that 1/4 of a teaspoon amount. So if your moisturizer/foundation had SPF 20, that leaves you with just SPF 5. And keep in mind most moisturizers/foundations don't have any or have very minimal UVA protection. Does that mean they are totally useless? Not really. I like having some minimal chemical filter protection from my moisturizers and base products and then I apply a physical one on top. Buuuut, that's also tricky because some chemical filters can cancel others.

Как да използвате слънцезащитата?

За лицето е много лесно. Имате нужда от 1/4 от чаена лъжица, което отговаря на 1 мг на см^2 от кожа. За цялото тяло имате нужда от около 30 мл. Разбира се, това много зависи и от размера ви. Аз имам нужда от малко по-малко за лицето.

Химичните UV филтри трябва да се нанасят на чиста кожа (след рутината от бяла козметика и преди грима) и 20-30 минути преди излагане на слънце. Химичните филтри се свързват с кожата и е много важно да им оставите времето да го направят, иначе може да ги дестабилизирате, ако излезете веднага след нанасяне. Също, трябва да им дадете и 5 минути да изсъхнат преди да нанесете грима си отгоре, защото иначе ще ги изтриете.

Повечето слънцезащити не са потоустойчиви, затова трябва да се нанасят често през лятото. За щастие повечето формули са водоустойчиви, но все пак е препоръчително да ги нанесете отново след басейна/морето.

Защо хидратант/фон дьо тен/BB крем не може да бъде използван като единствен източник на слънцезащита дори и да има SPF?

Просто е, не нанасяте нужното количество от него. Помислете за тази част с 1/4 от чаена лъжица. Нанасяте ли толкова много хидратант или фон дьо тен? Аз него правя. Най-вероятно нанасяте 4 пъти по-малко от 1/4 чаена лъжица. Така че, ако хидратантът/фон дьо тенът е имал SPF 20, оставате само с SPF 5. И имайте предвид, че повечето хидратанти/фон дьо тени нямат или имат минимална защита срещу UVA. Означава ли, че са напълно безполезни? Не точно. Аз обичам да имам минимална защита от химични филтри от хидратантите ми и базовите продукти и после нанасям физична отгоре. Нооо, и това е малко сложно, тъй като някои химични филтри си пречат един на друг. 
What are the most common UV filters?

If you are a cosmetic nerd like me, you probably know most of the UV filters and can identify them on the ingredient lists.

Physical UV filters

There is only two.
Zinc Oxide is protecting against UVA and UVB rays.
Titanium Dioxide protects against UVB rays.
Both physical filters are recommended for children, pregnant women and people with sensitive skin as they are tolerated better.

Chemical UV filters 

The most common ones are these. You can find a full list as well as they countries and the concentrations they are allowed in here.

 • Avobenzone 
 • Homosalate, 
 • Octocrylene
 • Octyl Methoxycinnamate
 • Oxybenzone
 • Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
 • Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane) 

Chemical filters are way more complex than physical, and a formula usually contains several of those. They tend to stabilize each other. And despite often being blamed for toxic and carcinogenic, keep in mind studies showing these effects are often on mice, that were fed or injected with the molecule. As shown in this study, most sunscreens do not even penetrate the skin. Wearing sunscreen is always the better option than not wearing anything at all. 
Кои са някои често срещани UV филтри?

Ако сте козметичен нърд като мен, сигурно знаете повечето филтри и можете да ги идентифицирате в състава.

Физични UV филтри

Има само два. 
Zinc Oxide предпазва срещу UVA и UVB лъчи. 
Titanium Dioxide предпазва от UVB лъчи. 
И двата физични филтъра се препоръчвам за деца, бременни и хора с чувствителна кожа, тъй като се толерират по-добре. 

Chemical UV filters 

По-често срещаните са ето тези. Пълен списък с държавите където са одобрени и позволените концентрации може да намерите тук

 • Avobenzone 
 • Homosalate, 
 • Octocrylene
 • Octyl Methoxycinnamate
 • Oxybenzone
 • Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
 • Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane)

Химичните филтри са доста по-сложни от физичните, формулата обикновено съдържа няколко от тях. Имат свойството да се стабилизират един друг. И въпреки, че често са набедявани за токсични или карциногенни, имайте предвид, че изследванията показващи такива ефекти често са на мишки хранени или инжектирани с молекулата. Това изследване показва, че повечето слънцезащити дори не проникват в кожата. Слънцезащитният крем винаги е по-добрият избор пред това да не слагате нищо. 

What sunscreen did for me? 

I am one of these people who don't tan. I burn. And I burn easily and then it hurts a lot. Not to mention half harmful it is. I had already developed tiny fine lines under my eyes at the age of 18. Around that time I decided the sunburns have to stop and I started wearing sunscreen daily. Of course, the best part is that I haven't been sunburned for 3 years but also knowing that I am doing something to protect myself daily feels quite good too. It really doesn't take that much extra time, efforts or money to apply sunscreen daily. I haven't noticed new fine lines, freckles or moles on my face.

One of the things people who want to start wearing sunscreen daily face is the unavailability of cosmetically elegant sunscreens in Europe. I have tried plenty of European brands such as Bioderma, La Roche-Posay, Clarins, Avène, Uriage, Eucerin, Nivea and well... I didn't like any of their sunscreens for my face. They feel greasy, they clog my pores or downright break me out. If you had similar problems, you might want to look for a physical only sunscreen if white cast doesn't bother you or Asian sunscreens meant for daily use which despite still being chemical feel very different than their European counterparts. I have reviewed plenty of sunscreens in my blog, but here are the ones I actually like the most and I repurchase/plan to repurchase. 
Какво направи слънцезащитата за мен?

Аз съм един от онези хора, които не хващат тен. Аз изгарям. И изгарям лесно, а после боли много. Да не споменавам колко е вредно. Вече имах малки фини линии под очите на 18. По това време реших, че изгарянията трябва да спрат и започнах да нося слънцезащита всеки ден. Разбира се, най-хубавата част е, че не съм изгаряла от 3 години, но също знам и че правя нещо за себе си всеки ден. Наистина не отнема чак толкова време, усилия и средства да се носи слънцезащита ежедневно. Не съм забелязала нови фини линии, лунички или бенки по лицето.

Едно от нещата, с които хората, които искат да започнат да носят слънцезащита ежедневно, се сблъскват е липсата на козметично елегантни слънцезащити в Европа. Пробвала съм най-различни европейски марки като Bioderma, La Roche-Posay, Clarins, Avène, Uriage, Eucerin, Nivea и ами... Не ми хареса нито един техен слънцезащитен крем. Усещат се мазни, запушват ми порите или направо ме изпъпчват. Ако сте имали подобни проблеми, бихте могли да погледнете изцяло физични слънцезащити, ако не ви притеснява белият отенък и азиатски такива, подходящи за ежедневна употреба, които въпреки че са химични са много по-различни от европейските. Имам разнообразни ревюта на слънцезащита в блога, но тези, които ви показвам са любимите ми. 
Here are my personal sun warriors~!
 • Missha All Around Safe Block Waterproof Sun SPF 50 PA+++ is a physical only waterproof sunscreen I use during autumn and winter, and when I go on vacation. It leaves a white cast and it makes a great protective layer on my skin. It doesn't leave me feeling oily but it actually hydrates my skin, so a great sunscreen for those with drier skin. It's also an excellent makeup base, in my opinion.
 • Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA++++ is the first chemical filter sunscreen my face doesn't hate. It dries matte and it feels like I have nothing on my face 5 minutes after application, it doesn't make me feel oily. It's not water resistant but it's a great sunscreen for everyday use, especially for the summer.
 • Vivant Skincare Day Treatment Lotion SPF 15 is actually a moisturizer. I used to use it as a base for my sunscreen but nowadays I just apply it very generously when I am staying at home but I am close to the window. 
 • Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 (PPD 16+) is my body sunscreen and I really like this one because it doesn't feel oily and it has great fragrance. Also the spray makes it really easy to apply but you need at least 2 layers to get a good protection. 
Ето ги и моите лични слънчеви войни~!
 • Missha All Around Safe Block Waterproof Sun SPF 50 PA+++ е изцяло физичен водоустойчив крем, който използвам през есента и зимата, и когато ходя на почивка. Оставя бял отенък и прави чудесен предпазен слой върху кожата ми. Не оставя мазно усещане, но хидратира кожата и е чудесен за тези с по-суха кожа. Също е и отлична база за грим по мое мнение.
 • Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA++++ е първият крем с химични филтри, който лицето ми не мрази. Изсъхва матов и се усеща все едно нямате нищо на кожата само 5 минути след нанасяне, не ме прави мазни. Не е водоустойчив, но е чудесен продукт за ежедневна употреба, особено през лятото. 
 • Vivant Skincare Day Treatment Lotion SPF 15 всъщност е хидратант. Използвам го като база за слънцезащитата, но в последно време го слагам в големи количества когато си стоя вкъщи, но съм до прозореца. 
 • Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 (PPD 16+) е слънцезащитата ми за тяло и много я харесвам, защото не се усеща мазна и има страхотен аромат. А и спреят я прави много лесна за нанасяне, но имате нужда от поне 2 слоя за добра защита. 

There is that one question that bugs everyone concerned about their sun protection. How do we re-apply? Clearly, taking my makeup off and re-doing it so I can apply a new layer of sunscreen beforehand during the afternoon when I am at work/in class is out of question. I still haven't figured that one out. There are powders but cakeing on tons of powder doesn't sound very pretty... As far as mists go, I haven't heard about many face sunscreen mists and I am not sure accidentally breathing UV filters is that much of a great idea. That's a problem. I admit, I have re-applied my yellow Missha on top of my smudged makeup base and then added another layer of BB cream. Surely, that doesn't sound very hygienic but I am still in the process of figuring this out.

Since re-application is tricky for busy people wearing makeup, I decided to get a parasol. I got this gorgeous baby from eBay for roughly around $10 and I still haven't had the chance to use it because it has been raining for a month (*sigh*). The UV index gets as high as 11 on hot days in South France and first thing's first, heat often makes me feel very sick and second I am worried about how protected I am when I am coming back home during the afternoon. The parasol has SPF 50 and it's made from a special material that reflects the UV rays. Also, it's perfectly portable and it's currently in my handbag for some time. It's wind resistant and it can be used for rain as a regular umbrella. And it's very pretty! 
Има го и въпросът, който притеснява всички, заинтересовани от слънцезащитата. Как нанасяме отново? Очевидно, да си сваля грима и да го нанеса отново, за да си сложа нов слой слънцезащита преди това следобед когато съм на работа/на лекции няма как да се случи. Все още не съм го измислила. Има пудри, но пък да си наслоявам един тон пудра не звучи много красиво... Колкото до спрейовете, не съм чула за много спрейове за лице и не съм сигурна, че инцидентното вдишване на UV филтри е добра идея. Имаме проблем. Признавам си, нанасяла съм жълтата Missha върху размазан грим и после добавих още един слой BB крем. Със сигурност не звучи много хигиенично, но все още се чудя как да реша проблема.

Тъй като повторното нанасяне е сложно за заети хора, носещи грим, реших да си взема слънчев чадър. Взех си тази глезотийка от eBay за около $10 и все още не съм имала шанса да го използвам, защото вали вече месец (*въздъх*). UV индексът стига до 11 в горещите дни в Южна Франция и едно, че ми става лошо от жегата, второ, че се притеснявам колко съм защитена когато се връщам вкъщи следобед. Слънчевият чадър има SPF 50 и е направен от специален материал, който отразява UV лъчите. А и лесно преносим, в момента се намира в дамската ми чанта. Устойчив е на вятър и може да се ползва като обикновен чадър за дъжд. А и е много хубав!
I really hope you enjoyed this post or that it was useful for you. I realize I explain things like a science student (i.e. I expect people knowing some stuff without doing it on purpose) so if there are parts that weren't clear, please don't be afraid to ask. I tried to sum up and simplify as much as possible everything I know for sun protection and share with you how I protect myself. Please, share your thoughts with me! ^^  Надявам се да ви е допаднала тази публикация или да ви е била полезна. Осъзнавам, че обяснявам нещата като студент по наука (в смисъл, че очаквам хората да знаят някои неща без да се усещам), така че, ако някои части не са били ясни, не се притеснявайте да попитате. Опитах се да обобщя и опростя възможно най-много всичко, което знам за слънцезащитата и да споделя с вас как се пазя аз. Споделете какво мислите! ^^