Saturday, February 13, 2016

REVIEW: Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry

I've been absent for some time again because I was too busy with school and work but I will try to find some time to upload some blog posts and videos I shot these days.  Пак отсъствам за известно време, защото съм твърде заета с университета и работата, но ще се опитам да намеря време да кача няколко публикации, както и видеата, които снимах тези дни. 


Today's hero is Holika Holika Bloody Oil Tint in Bloody Berry. These tints became super popular in Korea when they came out because of their innovative formula. The tint comes in 2 phases that don't mix, one of clear liquid oil and one of powdery looking pigment. The tint overall looks like a blood clot in a magical bottle and I find it fascinating!  Днешният герой е Holika Holika Bloody Oil Tint в in Bloody Berry. Тези тинтове станаха супер популярни в Корея след като излязоха, заради иновативната си формула. Тинтът е в 2 фази, които не се смесват, едната е прозрачно течно олио, а другата пудрено изглеждащ пигмент. Тинтът изглежда като съсирек кръв в магическа бутилка и аз го намирам за очарователен!
The tint came in a pretty vamp paper box, Holika Holika always pay so many attention to details! I picked a vamp berry shade I really like.  Тинтът пристига в красива вампирска картонена кутия, Holika Holika винаги обръщат внимание на малките детайли! Избрах си вампирски бери цвят, който аз много си харесвам. 
Unfortunately I can't find the ingredients anywhere, I assume they are written in Korean on the packaging.  За съжаление не намирам състава никъде, предполагам е на корейски върху опаковката. 
The brush is really easy to use to blend the product and since it leaks it definitely needs some good blending. The consistency is oily but it doesn't feel sticky. However even on its own it's not drying unlike many other tints. I have one transparent lip pencil I never use, I should try it with this tint to see if it improves the leaking problem.  Четката е много лесна за употреба за преливане на продукта, тъй като той малко се разтича и определено се нуждае от добро преливане. Но дори и самостоятелно нанесен не е изсушаващ като много други тинтове. Имам един прозрачен молив за устни, който никога не ползвам, трябва да видя дали ще помогне с лекото разтичане. 
There are two ways to apply this, one is not to shake the packaging and get a sheer stain and the other is to thoroughly shake it and get more opaque look. I personally always shake it because otherwise the color is way too similar to my natural lips so it's like I didn't put anything.  Има два начина да се нанесе, единият е да не се разклати опаковката и да се получи лек стейн, а другият добре да се разклати за по-пигментирана визия. Аз винаги го разклащам, защото иначе цветът е твърде подобен на моите естествени устни и изглежда все едно не съм слагала нищо. 
I really like the shade on my lips however it is a bit hard to apply it evenly on my upper lip (common problem for many tints) and since the texture of this product is so oily and hydrating it doesn't last long on its own. That's why I always seal with tinted lip balm and this way it lasts gooа 4-5 hours. Taking it off can be a bit problematic but it easily goes away after a swipe with a cotton pad with makeup remover unlike Tony Moly Delight Tony Tint which is insanely hard to remove, this one doesn't leave a patchy stain even after my attempt to wipe it off.  Много ми харесва цвета на моите устни, но е леко трудно да се нанесе равномерно на горната устна (чест проблем с много тинтове) и тъй като текстурата на този продукт е мазничка и хидратираща, не издържа дълго самостоятелно. Затова винаги го запечатвам с оцветен балсам и така издържа около 4-5 часа. Свалянето може да е леко проблематично, но лесно се маха след избърсване с тампон с дегримьор за разлика от Tony Moly Delight Tony Tint, който се сваля супер трудно, този не оставя стейн на петна дори и след опит да го изтрия. 
I wanted to get this product for a long time before I actually did and I am really glad because I've actually been enjoying it quite a lot and wearing it super often ever since I got it. If you look weird creepy-cute looking products like this and you enjoy lip tints, I think you will like it.

What I like: 

 • Inexpensive (around 6$) 
 • Adorable packaging 
 • Great range of vampy shades
 • Super economical 
 • Somehow longlasting (around 4 hours with lip balm) 
 • Very versatile 
What I don't like: 
 • It leaks a little bit
All in all: 4,5/5


That was it from me today, I hope you are having a great weekend! 

Исках да си взема този продукт от доста време и се радвам, че го направих, тъй като много ми харесва и го използвам супер често от както го имам. Ако харесвате странни плашещо-сладки продукти като този и тинтове за устни, мисля, че ще ви хареса.

Какво ми харесва:

 • Достъпен (около 6$)
 • Сладуреста опаковка 
 • Страхотен подбор от вамп цветове
 • Много икономичен 
 • Донякъде дълготраен (около 4 часа с балсам отгоре)
 • С много приложения 
Какво не ми харесва: 
 • Леко се разтича 
Обща оценка: 4,5/5 


Това беше от мен за днес, надявам се, че прекарвате страхотен уикенд!

Monday, January 18, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Green Tea Antioxidant Cleanser

At last I have some time to do the review for the Green Tea Antioxidant Cleanser by Vivant Skincare. Few months earlier Vivant Skincare offered to send me some products for review and one of them is this cleanser. They picked the products specifically for my skin type for which I am very grateful. You can find this cleanser here. Vivant Skincare are a very professional skincare brand and their products usually target a specific problem. Before buying their products you can also consult their online advisors and they will recommend you products specific for your skin. I find this type of service extremely interesting and it's a shame I haven't seen anything like this in Europe yet.  Най-накрая имам време да направя ревюто за Green Tea Antioxidant Cleanser на Vivant Skincare. Преди няколко месеца Vivant Skincare ми изпратиха продукти за ревю и един от тях е този клийнзър. Избраха продукти специално за моя тип кожа, за което съм им много благодарна. Можете да намерите клийнзъра тук. Vivant Skincare са много професионална марка за бяла козметика и техните продукти обикновено са насочени към някакъв проблем. Преди да си купите продуктите можете да се консултирате с онлайн съветниците и те ще ви препоръчат продукти за вашия тип кожа. Намирам този тип услуга за много полезна и жалко, че засега не съм срещала подобна в Европа. 


This cleanser is for all skin types and it's especially suitable for dry and sensitive skin. It comes in beautiful white packaging and it contains 236 ml of product (always funny converting oz to ml). I really like the style of the packaging, it reminds me of the French pharmacy brands I like.  Този клийнзър е за всички видове кожа и особено подходящ за суха и чувствителна кожа. Пристига в красива бяла опаковка и съдържа 236 мл (винаги е забавно да се конвертират унции в мл). Много ми харесва стила на опаковката и ми напомня на френските марки от аптеката. 
I uploaded the ingredients to CosDNA and you can see them here. The surfactant is Ammonium Lauryl Sulfate, which among the sulfates is the most gentle one. Glycerin is a moisturizer. Propylene Glycol is a solvant. Disodium Cocoamphodiacetate is a very gentle surfactant. Japanese Green Tea is proven to soothe the skin and calm redness, it's also often used in anti acne products. Butylene Glycol is a solvent. The Grape Extract is often used for its antioxidant properties. Kiwi Extract is also used for its antioxydant and anti aging properties. Honey is a moisturizer. Hydroxyethylcellulose is a gelling and thickening agent. Carbomer is an emulsifier. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Diazolidinyl Urea, Methylparaben and Propylparaben are all preservatives. Blue 1 and Yellow 5 are pigments. All ingredients are safe according to CosDNA. The ingredients are really good for a cleanser.  Качих съставките в CosDNA и можете да ги видите ето тук. Сърфъктантът е Ammonium Lauryl Sulfate, който е най-нежния сред сулфатите. Glycerin е хидратант. Propylene Glycol е разтворител. Disodium Cocoamphodiacetate е много нежен сърфъктант. Japanese Green Tea е доказано успокояващ зачервявания, а и често си използва в анти акне продукти. Butylene Glycol е разтворител. Grape Extract често се използва като антиоксидант. Kiwi Extract също се ползва заради антиоксидантните и противостареещите си свойствата.  Honey е хидратант. Hydroxyethylcellulose е желиращ и сгъстяващ агент. Carbomer е емулсифиант. Sodium Hydroxide е pH регулатор. Diazolidinyl UreaMethylparaben и Propylparaben все са консерванти. Blue 1 и Yellow 5 са пигменти. Всички съставки са безопасни според CosDNA. Съставките са много добри за клийнзър. 
I tested the pH with strips bought from eBay (which aren't very precise) and it shows a pH of around 5 and it makes the product slightly acidic. Slightly acidic cleansers are much more gentle than the rest and if you have sensitive skin I'd recommend you trying one. Personally, I don't find cleansers with pH of 8-9 too harsh. The product is thin and liquid gel, very easy to spread, although it doesn't foam much. The green tea fragrance is amazing (cannot help but adore it as a tea lover) and the gel has a transparent green color which is also a nice touch. The cleanser is super gentle and it doesn't leave my face dry at all. Currently I've been using it in the morning but I also tried it in the evening it removes makeup leftovers (except for mascara) perfectly. This cleanser is perfect for my normal / dry-prone skin and it doesn't leave it flaky, irritated or dull. Unlike most people, I am normally not super picky when it comes to cleansers, but this one is impressed me because I love everything about the formula.  Тествах pH-то с лентички купувани от eBay (които не са особено прецизни) и показва pH от около 5, което прави продукта леко киселинен. Леко киселинните клийнзъри са много по-нежни от останалите и ако имате чувствителна кожа ви препоръчвам да пробвате такъв. На мен лично не ми пречат клийнзъри с pH от 8-9. Продуктът е течен гел, много лесен за нанасяне, въпреки че не се пени добре. Ароматът на зелен чай е страхотен (не мога да не го обожавам като любител на чая), а гелът има прозрачен зелен цвят, който също е приятна добавка. Клийнзърът е много нежен и изобщо не изсушава. В момента го използвам сутрин, но го пробвах и вечер и изчиства остатъци от грим (без спирала) перфектно. Този клийнзър е идеален за нормалната ми склонна към изсушаване кожа и не я оставя белеща се, раздразнена или повяхнала. За разлика от повечето хора, по принцип не съм придирчива към клийнзърите, но този ме впечатли, защото всичко във формулата ми допада.  
I adore this cleanser and if there is one single thing I have to complain about, it's the price tag, 30$ for a cleanser is a bit too much for me right now but nevertheless when I can afford it I would definitely repurchase it. Thankfully this bottle will last me quite a long time because the product is super economical and only a pea size amount is enough for my whole face.
If you are looking for a good cleanser for sensitive and dry prone skin and you are in the US (because duh, delivery prices!), I highly recommend this one!

What I like: 
 • Stylish packaging
 • Huge amount of product (236 ml) 
 • Super economical 
 • Good ingredients
 • Amazing fragrance 
 • Super gentle 
 • Doesn't dry out my skin
 • pH-friendly 
What I don't like: 
 • Expensive (~$30) 
All in all: 5/5


As I said, I easily like cleansers but this one is the most stable 5/5 I've given so far. 

Have you tried a very impressive cleanser lately? Or anything by Vivant Skincare worth checking out?
Обожавам този клийнзър и ако има едно нещо, от което бих се оплакала, това е цената, $30 за клийнзър е твърде много за мен в момента, но така или иначе бих си го поръчала отново когато мога да си го позволя. За щастие това шише ще издържи дълго време, тъй като количество колкото грахово зърно е достатъчно за цялото лице.
Ако си търсите добър клийнзър за чувствителна или склонна към изсушаване кожа и сте в САЩ (заради доставката!), силно препоръчвам този!

Какво ми харесва: 
 • Стилна опаковка
 • Огромно количество продукт (236 мл) 
 • Много икономичен
 • Добри съставки
 • Страхотен аромат
 • Много нежен
 • Не изсушава кожата ми
 • С добро pH 
Какво не ми харесва: 
 • Скъп (~$30) 
Обща оценка: 5/5


Както казах, лесно харесвам клийнзъри, но този е най-стабилното 5/5 засега. 

Пробвали ли сте силно впечатляващ клийнзър напоследък? Или нещо от Vivant Skincare, което си струва да се пробва?

Sunday, January 17, 2016

Birchbox France December 2015 (+ VIDEO)

This whole post I already did once and I managed to delete it so I had to redo it. That's why it shows up so late.  Бях написала цялата публикация веднъж и успях да я изтрия, сега я пиша втори път. Затова и се появява толкова късно. 
The December Birchbox 2015 was pleasing, as always. The "box" this month came in a pretty pouch that I haven't yet figured how to use because it's not that much my style but perhaps it will come handy in the future.  Декемврийската Birchbox кутия за 2015 беше хубава, както винаги. "Кутията" този месец пристигна в красив пауч, който още не съм измислила как да използвам, тъй като не е в мой стил, но може би ще ми влезе в употреба един ден. 
The theme this month was of course "Christmas", the box didn't feel all that Christmassy (and I didn't even received the red lipstick) but I am not complaining because I like the products.  Темата този месец разбира се беше "Коледа", кутията изобщо не ми беше коледна (и дори не получих червеното червило), но не се оплаквам, тъй като продуктите ми харесват. 

Skin & Co 
Sicilian Body Gel 
Full size: 230 ml / 17€ (sample size - 60 ml) 


A lovely shower gel with excellent ingredients by this Italian brand I have never heard before. I've only used it 3 times so far (because I have tooo much shower gels) but I like it and I will use it later this year because the scent reminds me of hot summer. 
Skin & Co 
Sicilian Body Gel 
Пълен размер: 230 мл / 17€ (мострен размер - 60 мл) 

Чудесен душ гел със страхотни съставки, от италианска марка, която чувам за първи път. Използвала съм го само 3 пъти засега (тъй като имам твърде мнооого душ гелове), но ми харесва и ще си го използвам по-късно тази година, защото ми напомня на горещо лято. 
Befine 
Cucumber Facial Mask 
Full size: 120 ml / 20€ (sample size - 28 g) 


I am not particularly impressed by this face mask. It's not a bad mask and I sometimes use it but I don't like the fragrance all that much. However it turns into a cool scary green once it dries out and I like this. 
Befine 
Cucumber Facial Mask 
Пълен размер: 120 мл / 20€ (мострен размер - 28 гр) 

Не съм особено впечатлена от тази маска. Не е лоша и понякога я ползвам, но не ми допада аромата. Но пък се превръща в готино отровно зелено след като изсъхне и това ми харесва. 
Eyeko 
Fat Liquid Eyeliner Black 
Full size: 3,5 g / 12€ 

While I expected not to like this product at all because pen eyeliners are not my thing, it turned out to be quite a decent one. It doesn't smudge, application is super easy and it dries matte. It's not super black but I can live with as something I'd use on a lazy day. The full price is too high though. 
Eyeko 
Fat Liquid Eyeliner Black 
Пълен размер: 3,5 гр / 12€ 

Въпреки че очаквах този продукт изобщо да не ми хареса, защото не си падам по очните линии писалки, оказа се, че е доста добър. Не се размазва, нанасянето е много лесно и изсъхва матова. Не е супер черна, но мога да се примиря с това, като нещо, което ще използвам когато ме домързи. Пълната цена обаче е твърде висока. 
Paul & Joe 
Moisturizing Foundation Primer
Full size: 30 ml / 28€ (sample size - 10 ml) 


This base is probably my favorite product in this box, the packaging of the sample is gorgeous and I am overall really impressed by Paul & Joe's products. The base is lavender/pale pink shade and it looks really flattering on pale skin, it evens out the skin tone and it makes the face more radiant. I don't normally have problems with my foundation not lasting long enough so I can't comment if it makes any difference or not. Overall, a great discovery!
Paul & Joe 
Moisturizing Foundation Primer
Пълен размер: 30 мл / 28€ (мострен размер - 10 мл) 

Тази база е сигурно любимият ми продукт в тази кутия, опаковката на мострата е страхотна и цялостно съм много впечатлена от продуктите на Paul & Joe. Базата има лавандулов / светлорозов цвят и изглежда много добре на светла кожа, изравнява тена и прави лицето по-сияйно. По принцип нямам проблеми с издръжливостта на фон дьо тена и не мога да кажа дали прави някаква разлика. Като цяло, страхотно откритие! 
Le Sourcil par Angélik Iffennecker 
Le Crayon # II
Full size: 9 g / 21€ (sample size 0,09 g) 


I am quite impressed I got the right shade. I normally don't use an eyebrow pencil but it's a great product to put in my purse for when I am on the go. The pencil is super longlasting and the quality is excellent. 
Le Sourcil par Angélik Iffennecker 
Le Crayon # II
Пълен размер: 9 гр / 21€ (мострен размер - 0,09 гр) 

Доста съм впечатлена, че получих правилният цвят. По принцип не използвам молив за вежди, но този е страхотен за в чантата. Моливът е много дълготраен, а качеството е отлично. 
Paul & Joe 
Gel Foundation #30 
Full size: 12 ml / 27€ (sample size - 1 g) 

As disappointing as it is, I got a shade that is way too dark and too yellow for me. Sad, because there's also shades #10 and #20 and I am pretty sure the first would have been a nice match. Anyway I only swatched this product and it seems like a foundation with way too much coverage and matte finish and both aren't what I am looking for. The tiny sample looks awesome however and I really like that they included a sponge too. This goes to my mom as I believe the shade will be a good match for her. 
Paul & Joe 
Gel Foundation #30 
Пълен размер: 12 мл / 27€ (мострен размер - 1 гр) 

Колкото и да е разочароващо, получих цвят, който е твърде тъмен и жълт за мен. Тъжно, защото има и цветове #10 и #20, и съм сигурно, че първият щеше да ми пасне добре. Така или иначе само пробвах продукта на ръка, изглежда като фон дьо тен с твърде високо покритие и матов финиш, а и двете не са това, което търся. Тази малка мостричка изглежда страхотно обаче и много ми харесва, че са включили и гъбка. Продуктът отива при майка ми, тъй като мисля, че цветът ще ѝ пасне добре. 
This was all that was in the December box, I will soon show you the one for January but if you are impatient you can actually check both videos in my newly opened YouTube channel. I will try to post things that I will not post in the blog there and I'd be very happy if you subscribe!

I hope your holidays were good and you had some amazing winter time! I definitely did these days after I finished my first semester.
Това беше всичко в декемврийската кутия, скоро ще ви покажа и януарската, но ако нямате търпение може да гледате двете видеа в новооткрития ми канал в YouTube. Ще се опитвам да пускам неща различни от тези в блога и много ще се радвам, ако се абонирате!

Надявам се да сте прекарали празниците страхотно! Аз със сигурност го направих тези дни след като свърших първия семестър. 
Tuesday, December 22, 2015

PHOTO: Christmas in Toulouse

I should be studying right now but I decided to take a break I show you the photos of Christmas Toulouse I made this weekend. The decorations are really pretty and even though I don't like Christmas very much I enjoyed them. My night photos are not very good quality but I tried my best to show you the magic of winter Toulouse.  В момента би следвало да уча, но пък си дадох почивка, за да ви покажа снимките от коледна Тулуза, които направих през уикенда. Украсата е много красива и въпреки, че не харесвам Коледа, кой знае колко много им се радвам. Нощните ми снимки, не са много добро качество, но се опитах да ви покажа магията на зимна Тулуза.
There was a really beautifully decorated place (for the kids and for me hahaha!) but I didn't manage to show you all these wonderful decorations because a staff lady came and told me "You can't take photos here with a camera of this size". I found it quite funny and ridiculous at the same time, it seems my new 70-300 mm lens' size scared her.  Имаше много красиво декорирано място (за децата, и за мен хахаха!), но не успях да ви покажа тези чудни декорации, защото една дама от персонала ми каза "Не можете да снимате с такъв голям фотоапарат тук!". На мен ми стана хем смешно, хем абсурдно, изглежда размерът на новия 70-300 мм обектив я уплаши. 


Toulouse is definitely not saving on electricity bills this month because the center of the city is glowing!  Тулуза определено не пести от сметки за ток този месец, защото центъра на града направо заслепява!

The Christmas market was lovely again this year! It was really fun to visit, I picked up some tea, we got some sweets and we drank Vin de Noël (Christmas wine). Thankfully it's quite warm here and we enjoyed ourselves without freezing to death.  Коледният базар отново е чудесен и тази година! Беше много приятен за посещение, аз си купих чай, взехме си малко сладки, пихме Vin de Noël (греяно вино с подправки). За щастие е доста топло тук и успяхме да се разходим без да замръзнем от студ. Capitole looks gorgeous with all these lights and I wish I had a fish eye lens to show you its true beauty.  Капитол изглежда страхотно с всичките светлини и ми се иска да имах fish eye обектив, за да ви покажа колко е красив. 
Bonus: Cat pics of the cat my friend is currently taking care of.  Бонус: Снимки на котката, за която приятелката ми в момента се грижи. 

Are you getting ready for Christmas? Personally I will most likely stay at home and study but nevertheless I got myself some "Christmas mood makers" that I will show you in a haul post these days.  Подготвяте ли се за Коледа? Аз най-вероятно ще си остана вкъщи, за да уча, но пък си взех разни нещица за "коледно настроение", които ще ви покажа в публикация с покупки тези дни. 

Sunday, December 13, 2015

REVIEW: Mizon Peptide Ampoule Cream

Mizon is one of my favorite skincare brands because their products are quite affordable yet the quality is amazing. I ordered Peptide Ampoule Cream in August when I was looking for a new moisturizer.  Mizon е една от любимите ми марки бяла козметика, защото продуктите им са доста достъпни, а качеството страхотно. Поръчах Peptide Ampoule Cream през август когато си търсех нов хидратант. 
The paper box is quite sleek and pretty as usual, Mizon always have these high end looking packaging.
The first thing that really really bothered me is the "peptide extract". Peptide is a basically a small protein fragment and as you can imagine there are millions of different peptides. As a name "peptide extract" literally means nothing at all, wouldn't be bad if they precised. 
Картонената кутийка е много красива както обикновено, Mizon винаги имат доста луксозни опаковки.
Но първото нещо, което много ме издразни е "пептиден екстракт". Пептидът е малък фрагмент от протеин и както можете да си представите има милион различни. Като име "пептиден екстракт" не значи абсолютно нищо, нямаше да е лошо да уточнят. 
Second thing that annoyed me is the plastic packaging of the cream. It looks so cheap and unappealing, compared to everything else I've owned by Mizon this one is an absolute disaster. Not to mention the dark green jar doesn't go well with the white paper box. This cream is not that much cheaper than all the other Mizon creams I've had but they were all in beautiful glass jars. It currently retails for $8 on RRS and it contains 50 ml of product.   Второто нещо, което ме подразни е пластмасовата опаковка на крема. Изглежда толкова евтино и непривлекателно, сравнена с всичко друго, което съм притежавала на Mizon, тази е пълна катастрофа. Да не споменавам, че тъмнозеления буркан изобщо не се връзва с бялата картонена кутия. Този крем не е чак толкова по-евтин от останалите кремове на Mizon, но те са в красиви стъклени опаковки. Цената в RRS в момента е $8, а съдържанието 50 мл продукт. 
Mizon marketed this cream as wrinkle improving and highly moisturizing cream. When I bought this cream I didn't find any reliable reviews so I decided to risk it after carefully inspecting the ingredients on CosDNA. I dare to disagree about the moisturizing part.  Mizon рекламират този крем като подобряващ бръчките и силно подхранващ. Когато го купих, не намерих никакви достоверни ревюта, затова реших да рискувам след като внимателно прегледах състава в CosDNA. Смея да не се съглася с частта за хидратацията. 
After Water, the first ingredient is Stearic Acid which is an emulsifier and a potential acne trigger. Neopentyl Glycol Diheptanoate is an emollient. Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate are both olive oil based emulsifiers. Hydrogenated c6-14 olefin polymers is an emollient and is highly occlusive. Glycerin is a moisturizer. Cyclomethicone is a moisturizer, emollient and antistatic. Butylene Glycol is a solvent. Copper Tripeptide-1 is the peptide extract, this particular peptide has been shown to have great healing properties. Studies also show it improves wrinkles. Glyceryl Stearate is an emollient and an emulsifier. PEG-100 Stearate is a surfactant. Polyacrylate-13 is a film forming agent. Polyisobutene is a synthetic substitute of mineral oil and it's an emollient and a moisturizer. Cetearyl Alcohol is a surfactant and an emulsifier, potential irritant and acne trigger. Cetearyl Glucoside is a moisturizer and an emulsifier. Dimethicone is an emollient. Trehalose is a moisturizer. Theobroma Cacao Extract is a moisturizer. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Ethylhexylglycerin is a moisturizer. Tropolone is a skin conditioning agent. Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer is a surfactant and an emulsifier. Triethanol Amine is a pH adjuster and it scores in red in CosDNA because of being a potential irritant. Coptis japonica Extract is a skin conditioning agent. Adenosine is a nucleoside, it has proven anti-inflammatory functions. Propylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Hydrolyzed Extensin is a skin conditioning agent, with extensins being one of the components of the plant cell wall. Rubus idaeus Fruit Extract is a red raspberry, rich in Vitamin C and phenols, phenols having antioxidant properties in vitro but apparently no effect on humans. Beta-Glucan has anti-inflammatory properties. Biosaccharide Gum-1 is a fermentation gum derived from sorbitol, it's a skin conditioning agent. Iris florentina Root Extract seems to be mostly a fragrance. Hydrolyzed Wheat Protein is an antistatic and a film forming agent. Prunus amygdalus dulcis Seed Extract is a sweet almond, a moisturizer. Lavandula angustifolia Oil is a fragrance and an emollient. Disodium EDTA is a preservative and a stabilizer. 
След Вода, първата съставка е Stearic Acid, която е емулсифиант и може да отключи акне. Neopentyl Glycol Diheptanoate е емолиент. Cetearyl Olivate и Sorbitan Olivate са емулсифианти на базата на зехтин. Hydrogenated c6-14 olefin polymers е емолиент и силно оклузивен. Glycerin е хидратант. Cyclomethicone е хидратант, емолиент и антистатик. Butylene Glycol е разтворител. Copper Tripeptide-1 е пептидният екстракт, този пептид има страхотни лечебни свойства. Проучванията показват, че подобрява състоянието на бръчки. Glyceryl Stearate е емолиент и емулсифиант. PEG-100 Stearate е сърфъктант. Polyacrylate-13 прави защитен филм. Polyisobutene е синтетичен заместител на минералното масло, и е емолиент и хидратант. Cetearyl Alcohol е сърфъктант и емулсфиант, може да бъда дразнещ и да отключи акне. Cetearyl Glucoside е хидратант и емулсифиант. Dimethicone е емолиент. Trehalose е хидратант. Theobroma Cacao Extract е хидратант. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Ethylhexylglycerin е хидратант. Tropolone е подхранваща съставка. Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer е сърфъктант и емулсифиант. Triethanol Amine е регулатор на pH и се показва в червено в CosDNA, защото е потенциален дразнител. Coptis japonica Extract е подхранваща съставка. Adenosine е нуклеозид и има доказани противовъзпалителни свойства. Propylene Glycol е разтворител и хидратант. Hydrolyzed Extensin е подхранваща съставка, като екстенсините са едни от компонентите на растителната клетъчна стена. Rubus idaeus Fruit Extract е червена малина, богата на Витамин С и феноли, като фенолите имат антиоксиданти свойства in vitro, но явно нямат ефект върху хора. Beta-Glucan има противовъзпалителни свойства. Biosaccharide Gum-1 е ферментирала дъвка от сорбитол, подхранваща съставка. Iris florentina Root Extract изглежда е най-вече ароматизатор. Hydrolyzed Wheat Protein е антистатик и прави защитен филм. Prunus amygdalus dulcis Seed Extract е сладък бадем, хидратант. Lavandula angustifolia Oil е ароматизатор и емолиент. Disodium EDTA е консервант и стабилизатор. 
Wow, Mizon really love their long ingredients list. The good thins is they always put a lot of innovative ingredients before the preservatives. However looking at this formula I expected to be a lot more moisturizing. Another turn off is the fact that the cream smells like dirty socks because Mizon didn't add a fragrance. It's not a strong overpowering scent but it's a bit annoying.  Уау, Mizon много обичат дългите си списъци със съставки. Хубавото е, че винаги слагат много иновативни съставки преди консервантите. Но гледайки формулата, очаквах да е далеч по хидратиращ. Още едно разочарование е ароматът на мръсни чорапи, тъй като Mizon не са добавили парфюм. Не е силна и натрапваща се миризма, но си е дразнеща. 
The texture of this cream is very silky and application and absorption are quite pleasant. It doesn't leave a sticky film behind. According to Mizon this is supposed to be used like a sleeping pack however I don't find it occlusive enough and I apply Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask on top currently.  Текстурата на този крем е копринена, нанасянето и абсорбцията са доста приятни.  Не оставя мазен филм. Според Mizon кремът следва да се ползва като маска за спане, но за мен не е достатъчно оклузивен и нанасям Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask върху него в момента. 
Despite all the good ingredients it didn't become my favorite cream by Mizon. I think I will try the Cheese Cream or the Starfish Cream next.  Въпреки всичките хубави съставки, не се превърна в любимия ми крем от Mizon. Мисля, че след него ще пробвам Cheese Cream или Starfish Cream. 
I would recommend this to people who with combo and oily skin not looking for deep hydration and also to people who like their products fragrance free.


What I like: 

 • Affordable ($8) 
 • Decent amount of product (50 ml) 
 • Economical
 • Easy application 
 • No stickiness 
 • Good ingredients 
What I don't like: 
 • Hydration is not sufficient 
 • Annoying scent 
 • Cheap looking packaging
All in all: 3/5Have you tried Mizon and what is your favorite product? Do you have a winter time favorite moisturizer? 

Бих го препоръчала на хора с комбинирана или мазна кожа, които не търсят дълбока хидратация, а също и на хора, които харесват непарфюмирани продукти.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен ($8) 
 • Разумно количество продукт (50 мл) 
 • Икономичен
 • Лесно нанасяне
 • Не оставя лепкав филм
 • Добри съставки
Какво не ми харесва: 
 • Хидратацията не е достатъчна
 • Дразнещ аромат
 • Евтина опаковка
Обща оценка: 3/5Пробвали ли сте Mizon и кой е любимият ви продукт? Имате ли любим зимен хидратант?